Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" publicē 2023. gada pirmā ceturkšņa nerevidētos finanšu rezultātus

Finanšu informācija

Latvijas pārvades sistēmas operatora AS ''Augstsprieguma tīkls'' (AST) neto apgrozījums 2023. gada pirmajos trīs mēnešos bija 29,18 milj. EUR, tai skaitā ieņēmumi par elektroenerģijas pārvades tīkla pakalpojumiem 18,94 milj. EUR Savukārt AST koncerna neto apgrozījums bija 44,91 milj. EUR, neto peļņa -  1,3 milj. EUR, liecina publicētais AST koncerna pārskats par 2023. gada pirmajiem trim mēnešiem.

Elektroenerģijas pārvades segments 2023. gada pirmajos trīs mēnešos strādāja ar zaudējumiem 3,86 milj. EUR apmērā. Neraugoties uz to, ka 2023. gada 1. ceturksnī turpinājās elektroenerģijas cenas samazinājums elektroenerģijas biržā, tā joprojām vairāk kā 2 reizes pārsniedz spēkā esošajā elektroenerģijas pārvades tarifā plānoto elektroenerģijas cenu, negatīvi ietekmējot elektroenerģijas pārvades segmenta finanšu rezultātus.

Jau iepriekš ziņots, ka sākot ar 1.jūliju stāsies spēkā jauns AS "Augstsprieguma tīkls" pārvades pakalpojumu tarifs, kurā ir izdevies mazināt elektroenerģijas cenas svārstību radīto iespaidu uz uzņēmuma darbību. Pārvades tarifs nākamajā regulatīvajā periodā pieaug par 30% un atkarībā no klientu specifikas tiem jārēķinās ar 23 līdz 40% pieaugumu. Jāatzīmē, ka uzņēmumam ir izdevies rast risinājumus, lai papildus jau iepriekš veiktajiem izmaksu samazināšanas pasākumiem samazinātu AST tarifā iekļaujamās izmaksas par 58,1 milj. eiro. Pateicoties tam, arī pēc 1. jūlija pārvades tarifs saglabās konkurētspēju Baltijas līmenī un būs vidēji par 25% zemāks nekā Igaunijas pārvades sistēmas tarifs un par 27% zemāks nekā Lietuvas pārvades sistēmas tarifs.

Dabasgāzes pārvades segmenta ieņēmumi pārskata periodā bija 8 milj. EUR, bet peļņa sasniedza 2,3 milj. EUR (par 23% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā). Savukārt dabasgāzes uzglabāšanas segmenta ieņēmumi pārskata periodā bija 7,6 milj. EUR, bet peļņa 2,8 milj. EUR.

Ar pārskatiem iespējams iepazīties AST mājas lapā https://www.ast.lv/lv/content/finansu-parskati#SPFP.