Aktualitātes

Arhīvs
Finanšu informācija

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 5. jūnija regulas 2019/943 par elektroenerģijas iekšējo tirgu prasībām visi sistēmas darbības reģiona pārvades sistēmu operatori līdz 2022. gada 1. jūlijam kopīgi izveido reģionālo koordinācijas centru (RCC). Baltijas sistēmas darbības reģionu veido Latvijas…

Finanšu informācija

Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) ir publicējis neauditētos starpperiodu finanšu pārskatus par periodu, kas beidzās 2021. gada 30. septembrī.

AST ieņēmumi 2021. gada  9 mēnešos bija 82 milj. EUR, bet peļņa – 64 milj. EUR, savukārt Augstsprieguma tīkls koncerna ieņēmumi bija 123 milj…

Finanšu informācija

Pirmdien, 29. novembrī, uzsākta Latvijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) emitēto zaļo obligāciju kotācija biržas AS "Nasdaq Riga" Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. AST ir pirmais Baltijas pārvades sistēmas operators, kurš ir emitējis zaļās obligācijas.

"Zaļo obligāciju emisija…

Finanšu informācija

AS “Augstsprieguma tīkls” kļūst par pirmo Baltijas pārvades sistēmas operatoru, kas emitējis zaļās obligācijas. AST investīciju piesaistei kapitāla tirgū vēršas pirmo reizi, kas vēl vairāk pasvītro šī darījuma nozīmīgumu. Uzņēmuma misija ir nodrošināt nepārtrauktu, drošu un ilgtspējīgi efektīvu elektroenerģijas pārvadi visā…

Finanšu informācija

AS "Augstsprieguma tīkls" iniciatīvā "Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101" starp valsts kapitālsabiedrībām ir novērtēta kā trešā vērtīgākā, bet visu topā iekļauto Latvijas uzņēmumu vidū ierindojas 7. vietā, uzrādot izaugsmi par 14 pozīcijām, salīdzinot ar pagājušo gadu. Ikgadējo novērtējumu kopš 2005. gada īsteno "Prudentia"…

Finanšu informācija

Starptautiskā kredītreitingu aģentūra "S&P Global Ratings" (S&P) paaugstinājusi Latvijas pārvades sistēmas operatoram AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) piešķirto ilgtermiņa kredītreitingu no BBB+ uz A- ar stabilu perspektīvu.

"AST kredītreitinga paaugstināšana no BBB+ uz A- ir iepriecinoša ziņa. Šis ir…

Uzzini visu pirmais

Saņem jaunumus e-pastā
Tava e-pasta adrese

Paziņojumi

Vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka ast.lv sākumlapā izvietotajā kartē redzamās elektroenerģijas fiziskās plūsmas ir tehniskās tranzīta plūsmas, kas energosistēmā ienāk pāri vienai robežai un pamet energosistēmu pāri citai robežai. Tehniskās tranzīta plūsmas nav rādītājs komerciālām piegādēm.

Baltijas valstu energosistēma joprojām ar desmit 330 kV elektropārvades līnijām ir savienota ar apvienoto Krievijas energosistēmu. Krievijas elektroenerģijas importa pārtraukšana neietekmē Baltijas energosistēmas paralēlo darbu ar Krievijas energosistēmu. Paralēlais darbs visu iesaistīto valstu energosistēmām nodrošina sistēmas darbībai nepieciešamās elektroenerģijas tehniskās tranzīta plūsmas un balansēšanu.