AS "Augstsprieguma tīkls" valdes komandai pievienojas Ilze Znotiņa

Finanšu informācija

Stiprinot uzņēmuma vadības komandu, piektdien, 26. janvārī, AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) padome par valdes locekli juridiskajos un atbilstības jautājumos ievēlējusi Ilzi Znotiņu. Plānots, ka valdes locekle darbu uzsāks 2024. gada 1. februārī.

Ilze Znotiņa iepriekš vadījusi Finanšu izlūkošanas dienestu, bijusi Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas (MONEYVAL) un Finanšu darījumu darba grupas (FATF) veiktajos novērtēšanas procesos Latvijas delegācijas vadītāja. Profesionālajā darba pieredzē sekmīgi darbojusies kā zvērinātu advokātu biroja "Deloitte Legal" partnere, pārstāvot plašu vietējo un starptautisku klientu loku. Līdz šim brīdim praktizējusi arī kā zvērināta advokāte. I. Znotiņa ieguvusi maģistra grādu tiesību zinātnē Rīgas Juridiskajā augstskolā un pabeigtas doktorantūras studijas Latvijas Universitātē.

"AST ir vadoša loma Latvijas energoneatkarībai un energosistēmas drošumam nozīmīgu investīciju projektu īstenošanā. Līdzšinējā vadības struktūrā ir izveidoti stabili pamati AST stratēģisko mērķu sasniegšanā, ko ar Ilzes Znotiņas pievienošanos varēsim īstenot ar vēl lielāku jaudu," informē AST padomes priekšsēdētājs Kaspars Āboliņš.

Atklātajā konkursā uz AST valdes locekļa (Juridiskais un atbilstības virziens) amata pozīciju tika saņemti 27 pieteikumi. Kandidātu atlases process  notika četrās kārtās saskaņā ar AST padomes izveidotās nominācijas komisijas piecu balsstiesīgu locekļu sastāvā apstiprinātiem vērtēšanas kritērijiem un to ietvaros padziļināti tika vērtētas šādas kompetences: pārmaiņu vadīšana, orientācija uz rezultātu sasniegšanu un attīstību, komandas vadīšana, lēmumu pieņemšana un atbildība.

Kopā ar Ilzi Znotiņu un valdes priekšsēdētāju Rolandu Irkli, kas AST pievienojās no 2023. gada 7. decembra, vadībās komandā darbu turpina valdes locekļi Arnis Daugulis, Gatis Junghāns un Imants Zviedris.