Sabiedriskās apspriešanas par elektroenerģijas apliecinājumu sistēmas ieviešanu Latvijā rezultāti

Tirgus

Pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST), lai nodrošinātu pārdomātas un efektīvas elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu sistēmas darbību Latvijā, no 10. līdz 23. septembrim veica sabiedrisko apspriešanu par izstrādātajiem dokumentu projektiem, kas nosaka izcelsmes apliecinājumu sistēmas darbības principus un nosacījums Latvijā.

Sabiedriskās apspriešanas mērķis bija apkopot viedokļus no ieinteresētajām pusēm par AST izstrādātajiem dokumentiem. Vēlamies izteikt pateicību visiem apspriešanas dalībniekiem. Sabiedriskās apspriešanas komentāru un ierosinājumu kopsavilkums apkopots, ietverot arī pārvades sistēmas operatora atbildes un komentārus.

Dokumenti: Sabiedriskās apspriešanas komentāru un ierosinājumu apkopojums