Paaugstināta AST kredītreitinga perspektīva no stabilas uz pozitīvu

Finanšu informācija

Starptautiskā kredītreitingu aģentūra "S&P Global Ratings" (S&P) paaugstinājusi Latvijas pārvades sistēmas operatoram AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) piešķirtā ilgtermiņa kredītreitinga BBB+ perspektīvu no stabilas uz pozitīvu. Izaugsmes perspektīvas paaugstināšanu kā viens no faktoriem ietekmēja tas, ka augusta sākumā S&P uzlaboja Latvijas valsts riska novērtējumu, kas atspoguļo S&P viedokli par uzņēmējdarbības vides uzlabošanos.

"AST kredītreitinga pārskatīšana, paaugstinot izaugsmes potenciālu no stabila uz pozitīvu, pierāda, ka AST īstenotā finanšu politika kopš šā gada februāra, kad S&P pirmo reizi apstiprināja AST kredītreitingu, ir bijusi pareiza un atstāj pozitīvu iespaidu uz uzņēmumu. Protams, jāņem vērā arī kopējais Latvijas valsts riska novērtējums", norāda AST valdes priekšsēdētāja Gunta Jēkabsone.

Pērn AST pārņēma pārvades tīkla aktīvus un iepriekšējā aktīvu īpašnieka uzņemtās saistības 202 milj. eiro apmērā ar īsiem atmaksas termiņiem, kas ir būtisks saistību slogs. Saskaņā ar izstrādāto saistību refinansēšanas plānu, aizņēmumu 116 milj. eiro apmērā plānots refinansēt, emitējot obligācijas.

Reitingu aģentūra ir ilgtermiņa sadarbības partneris, kas seko līdzi uzņēmuma galvenajiem notikumiem, attīstībai un katru gadu izvērtē finanšu stabilitāti. AST kā savu sadarbības partneri kredītreitinga noteikšanai un tālākai uzraudzībai izvēlējās S&P iepirkuma rezultātā. S&P ir viena no vadošajām starptautiskajām kredītreitinga aģentūrām, kas nosaka arī Latvijas valsts kredītreitingu starptautiskā līmenī.

Kredītreitings ir uzņēmuma, reģiona vai valsts kredītspēju novērtējums. Kredītreitingu sastāda, vadoties pēc tirgus dalībnieku iepriekšējās un pašreizējās finanšu vēstures, kā arī, izvērtējot to īpašumus un finansiālās saistības. Ar AST piešķirtā kredītreitinga ziņojumu iespējams iepazīties AST mājas lapā https://www.ast.lv/lv/content/kreditreitings

Saistītais saturs

Starptautiskā kredītreitingu aģentūra "S&P Global Ratings" (S&P) pirmo reizi novērtējusi un piešķīrusi Latvijas pārvades sistēmas operatoram AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) ilgtermiņa kredī…

Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST), kuram starptautiskā kredītreitingu aģentūra "S&P Global Ratings" (S&P) ir piešķīrusi ilgtermiņa kredītreitingu BBB+, pl…