AST plāno emitēt zaļās obligācijas

Finanšu informācija

Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST), kuram starptautiskā kredītreitingu aģentūra "S&P Global Ratings" (S&P) ir piešķīrusi ilgtermiņa kredītreitingu BBB+, plāno debitēt obligāciju tirgū. Obligāciju emisiju plānots organizēt vairākos laidienos un obligāciju emisiju vadīs Luminor banka.

"Debitēšana obligāciju tirgū ir nozīmīgs solis AST attīstībā, tajā skaitā zaļo obligāciju emitēšana, kas iet kopsolī ar turpmākā perioda lielajiem kapitālieguldījuma projektiem un virzību uz Baltijas elektrotīklu sinhronizāciju ar Eiropas tīkliem. AST stratēģija ir balstīta uz ilgtspēju un atbildību pret vidi, kas ir jo būtiska atzinuma saņemšanā, lai virzītu zaļās obligācijas. Daļu obligāciju plānots emitēt jau šogad, tādējādi gan diversificējot savus finansējuma avotus, gan veicinot Baltijas kapitāla tirgus attīstību,” atklāj AST valdes loceklis Imants Zviedris.

“Esam patiesi gandarīti par izrādīto uzticēšanos Luminor, nododot mums, kā jomas ekspertiem, organizēt Augstsprieguma tīkls debiju kapitāla tirgū. Augstsprieguma tīkls ir stratēģiski nozīmīgs uzņēmums Latvijas tautsaimniecībā, kā arī ar būtisku lomu Baltijas elektroenerģijas pārvadē. Tāpēc īpaši nozīmīgi, ka plānotajā obligāciju emisijā investoriem būs iespēja ieguldīt līdzekļus zaļajās obligācijās, kas ir veids, kā apliecināt uzņēmuma ilgtspējīgu domāšanu ilgtermiņā,” pauž Gints Belēvičs, Luminor Finanšu tirgus klientu vadītājs.

Ar obligāciju emisiju piesaistītais finansējums tiks novirzīts AST investīciju projektiem un esošo aizdevumu refinansēšanai. Konkrēti obligāciju emisijas parametri tiks definēti emisijas dokumentu izstrādes laikā. Emitētās obligācijas plānots iekļaut "Nasdaq Riga" AS Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā.

AST labā pārvaldība, atbildīga uzņēmējdarbība un veiksmīgi ieviestie korporatīvās pārvaldības principi augsti novērtēti arī Prudentia un Nasdaq Riga organizētajā Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101. Uzņēmums šogad pirmo reizi iekļuvis topā, ierindojoties 21 pozīcijā, bet TOP101 ietvaros veiktajā vērtējumā par uzņēmuma atklātiem pārvaldības aspektiem AST ierindojas pirmajā vietā. BBB+ ir investīciju pakāpes reitinga novērtējums, kas raksturo augstu darbības stabilitāti ilgtermiņā.