S&P Global Ratings aģentūra AST piešķir BBB+ kredītreitingu

Finanšu informācija

Starptautiskā kredītreitingu aģentūra "S&P Global Ratings" (S&P) pirmo reizi novērtējusi un piešķīrusi Latvijas pārvades sistēmas operatoram AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) ilgtermiņa kredītreitingu BBB+.

"Augstā reitinga piešķiršana ir būtisks solis AST virzībā uz kapitāla tirgu, jo īpaši, ņemot vērā turpmākā perioda lielos kapitālieguldījuma projektus, virzoties uz Baltijas elektroenerģijas sinhronizāciju ar Eiropas tīkliem. Tāpat tas palielinās potenciālo investoru uzticību uzņēmumam, dos iespēju piesaistīt kapitālu, gan emitējot obligācijas, gan piesaistot līdzekļus no bankām uz izdevīgākiem nosacījumiem," stāsta AST padomes priekšsēdētājs Kaspars Āboliņš.

"Kredītreitinga saņemšana ir nozīmīgs solis AST attīstībai, esam gandarīti par saņemto novērtējumu, kas apliecina, ka šobrīd izvirzītie stratēģiskie mērķi, plānotā dinamiskā attīstība, pārvaldības pilnveide un digitālā transformācija ir pareizais virziens," plašāk stāsta AST valdes priekšsēdētājs Varis Boks.

"Pērn AST pārņēma pārvades tīkla aktīvus un iepriekšējā aktīvu īpašnieka uzņemtās saistības 202 milj. eiro apmērā ar īsiem atmaksas termiņiem, kas ir būtisks saistību slogs. Ņemot vērā atļauto rentabilitāti, esam ieguvuši ļoti labu reitingu. Esam izstrādājuši esošo saistību refinansēšanas plānu, kas paredz aizņēmumu 116 milj. eiro apmērā refinansēt, emitējot obligācijas. Tāpat 2020. gadā AST kļuva par vairākuma akcionāru vienotas dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operatoram AS "Conexus Baltic Grid"," skaidro Boks.

Reitinga aģentūra S&P ziņojumā uzsvērta uzņēmuma valstiski svarīgā nozīme elektroenerģijas nozares attīstībā. Būtisks ir AST darbs, īstenojot Baltijas elektroenerģijas sinhronizāciju ar Eiropas tīkliem. Valsts un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas pieņemtie lēmumi par reorganizāciju un veiktās izmaiņas metodikā, kas atbilst Eiropas standartiem, daudz precīzāk un efektīvāk nodrošina AST darbības plānošanu un projektu īstenošanu. S&P pauž pārliecību par AST spēju refinansēt esošās saistības un veiksmīgi noslēgt saistību refinansēšanās procesu.

Darbs pie kredītreitinga noteikšanas sākās jau pērn, kad tika gatavota plaša informācija par uzņēmuma darbību, nākotnes attīstību un finanšu situāciju. Šī novērtējuma pamatmērķis ir ļaut saprast potenciālajiem kreditoriem un investoriem uzņēmuma finansiālo saistību savlaicīgas atmaksas iespējas.

Kredītreitings ir uzņēmuma, reģiona vai valsts kredītspēju novērtējums. Kredītreitingu sastāda, vadoties pēc tirgus dalībnieku iepriekšējās un pašreizējās finanšu vēstures, kā arī, izvērtējot to īpašumus un finansiālās saistības.

Reitingu aģentūra ir ilgtermiņa sadarbības partneris, kas seko līdzi uzņēmuma galvenajiem notikumiem, attīstībai un katru gadu izvērtē finanšu stabilitāti. AST kā savu sadarbības partneri kredītreitinga noteikšanai un tālākai uzraudzībai izvēlējās S&P iepirkuma rezultātā. Tā ir viena no vadošajām starptautiskajām kredītreitinga aģentūrām, kas nosaka arī Latvijas valsts kredītreitingu starptautiskā līmenī.

AST labā pārvaldība, atbildīga uzņēmējdarbība un veiksmīgi ieviestie korporatīvās pārvaldības principi augsti novērtēti arī Prudentia un Nasdaq Riga organizētajā Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101. Uzņēmums šogad pirmo reizi iekļuvis topā, ierindojoties 21 pozīcijā, bet TOP101 ietvaros veiktajā vērtējumā par uzņēmuma atklātiem pārvaldības aspektiem AST ierindojas pirmajā vietā. BBB+ ir investīciju pakāpes reitinga novērtējums, kas raksturo augstu darbības stabilitāti ilgtermiņā.

Pērnā gada februārī S&P paaugstināja Latvijas kredītreitingu no “A” līmeņa uz “A+” līmeni, saglabājot stabilu nākotnes novērtējumu.