Salaspilī augstsprieguma līnija pārbūvēta kabeļu izpildījumā, pacelti pirmie balsti jaunajai līnijai Rīgas TEC-2 – Rīgas HES

Attīstība

lv_cef__.pngTurpinot darbu pie projekta "330 kV elektropārvades līnija Rīgas TEC-2 – Rīgas HES" realizācijas, Salaspilī veikta augstsprieguma līnijas pārbūve kabeļu izpildījumā, un pacelti pirmie balsti.

"Jaunā elektropārvades līnija paredzēta 13 km garumā no Rīgas TEC-2 uz Rīgas HES, atsevišķos posmos to virzot pa esošas 330kV līnijas trasi. Salaspils teritorijā jaunā līnija vairāk nekā divu kilometru garumā no dzelzceļa šķērsojuma līdz rotācijas aplim pie Rīgas HES ūdenskrātuves tiks realizēta kabeļu izpildījumā," par veicamajiem darbiem stāsta Latvijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) valdes loceklis Arnis Staltmanis.

Vienlaikus līdz ar jaunās līnijas būvniecību tiek pārbūvēta līnija no Rīgas TEC-2 uz Salaspils apakšstaciju, kas Salaspils centrā no dzelzceļa šķērsojuma līdz Gaismas ielai pusotra km garumā tiks realizēta kabeļu izpildījumā. Pārbūvētās 330kV līnijas balstus, kas būvēti pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados, demontāžu plānots uzsākt aprīlī, tādējādi uzlabojot pilsētvidi.

Kopumā līnijā ir plānoti 28 balsti, no kuriem 25 jau ir izbūvēti pamati, pieci balsti samontēti un pirmais balsts pacelts. Darbus pēc  AST pasūtījuma veic SIA "Energoremonts Rīga".

Jaunā līnija ir svarīgs Latvijas iekšējā tīkla pastiprinājums Igaunijas-Latvijas trešā starpsavienojuma pilnas funkcionalitātes nodrošināšanai ne tikai normālos, bet it īpaši avārijas un remontu režīmos. Reģionālā mērogā šis tīkla pastiprinājums spēlēs būtisku lomu caurlaides spējas palielinājumam Baltijas reģionā Ziemeļu – Dienvidu virzienā. Paredzams, ka visi pārbūves darbi tiks noslēgti 2020. gadā.

Būvējot jaunas vai rekonstruējot esošās apakšstacijas un elektropārvades līnijas, AST ievēro visas Latvijas likumdošanā un Eiropas Savienības rekomendācijās noteiktās prasības, lai projekta īstenošanas rezultātā neciestu apkārtējā vide un netiktu apdraudēta iedzīvotāju veselība saistībā ar elektromagnētiskā lauka starojumu.

Magnētiskā lauka starojums tiešā augstsprieguma elektrolīnijas tuvumā ir 25 līdz 30 miktoteslu (µT) robežās, bet pie elektrolīnijas aizsargjoslas robežas tas tuvinās nullei. Latvijā un vairums pasaulē atļautais līmenis ir 100 µT jeb 3-4 reizes lielāks nekā visbiežāk AST līnijās konstatēts.

Līdzīgi ir arī ar elektrisko lauku – tikai retumis zem elektrolīnijām pie maksimālās noslodzes rādītāji tuvinās pieļaujamajam robežlielumam - 5000 volti uz metru (V/m), taču parasti līmenis ir zemāks un ārpus aizsargjoslas šie lielumi ir nebūtiski un atļautajās robežās.

Projekts "330 kV elektropārvades līnija Rīgas TEC-2 – Rīgas HES" ir saņēmis līdzfinansējumu 9,9 milj. eiro apmērā no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta līdzekļiem. Projektam piešķirts nacionālo interešu objekta statusu, tas ir iekļauts Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plānā, kā arī Eiropas ENTSO-E desmitgades attīstības plānā.

Pilna līnijas karte (pdf fails)

Karte_TEC_HES_AST_mazaa.png