Publiskās konsultācijas rezultāti metodikai par elektroenerģijas tirdzniecību ar Krieviju

Tirgus

Izpildot Baltijas valstu regulatoru 2020. gada 14. septembra aicinājumu, AS "Augstsprieguma tīkls" (turpmāk AST) laika periodā no 2020. gada 15. septembra līdz 2020. gada 2. oktobrim organizēja publiskās konsultācijas par Baltijas pārvades sistēmas operatoru – AST, ''Elering'' AS un ''Litgrid'' AB kopīgi izstrādāto Pārvades jaudas aprēķināšanas un piešķiršanas metodiku ar Krieviju (Terms, Conditions and Methodology on Cross-Zonal Capacity Calculation, Provision and Allocation with Russia) (turpmāk - Metodika).

Publiskās konsultācijas mērķis bija apkopot viedokļus no ieinteresētajām pusēm par Baltijas pārvades sistēmas operatoru piedāvāto Metodiku. AST vēlas izteikt pateicību visiem konsultāciju dalībniekiem. Publiskās konsultācijas komentāru un ierosinājumu kopsavilkums apkopots Metodikas publiskās konsultācijas apkopojumā.

Dokumenti: 

Metodikas publiskās konsultācijas apkopojums (angļu valodā).