Publiskā konsultācija par grozījumiem Tīkla kodeksā par piemērojamiem nosacījumiem regulēšanas pakalpojuma sniedzējiem un balansēšanas pakalpojuma sniedzējiem

Tirgus

Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls"(turpmāk - AST) atbilstoši Komisijas Regulas (ES) 2017/2195 (2017. gada 23. novembris), ar ko izveido elektroenerģijas balansēšanas vadlīnijas, (turpmāk - EBGL) 18. pantam izstrādā priekšlikumus regulēšanas pakalpojuma sniedzējiem un balansēšanas pakalpojuma sniedzējiem piemērojamiem noteikumiem un nosacījumiem.

AST, izpildot EBGL 20. panta 6. punkta prasības, 2024. gadā pievienosies Eiropas platformā apmaiņai ar balansēšanas enerģiju no frekvences atjaunošanas rezervēm ar manuālo aktivizāciju (turpmāk- MARI), kā arī, ņemot vērā plānoto frekvences atjaunošanas rezervju ar automātisku aktivizāciju ieviešanu un izpildot EBGL 21. panta 6. punkta prasības, AST plāno pievienoties Eiropas platformā apmaiņai ar balansēšanas enerģiju no frekvences atjaunošanas rezervēm ar automātisku aktivizāciju (turpmāk- PICASSO) 2025. gada sākumā. Papildus, izpildot EBGL 53. panta prasības, 2025. gada sākumā notiks pāreja uz 15 min nebalansa norēķinu periodu.

Minētās izmaiņas balansēšanas tirgū un nebalansa norēķinos rada nepieciešamību izstrādāt grozījumus piemērojamajos noteikumos un nosacījumos regulēšanas pakalpojuma sniedzējiem un balansēšanas pakalpojuma sniedzējiem, līdz ar to AST ir sagatavojis priekšlikumu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013. gada 26. jūnija lēmuma Nr. 1/4 "Tīkla kodekss elektroenerģijas nozarē" grozījumiem(turpmāk – Tīkla kodeksa grozījumu priekšlikums) un nodod to publiskajām konsultācijām.

AST aicina tirgus dalībniekus un citas ieinteresētās puses piedalīties publiskajās konsultācijās, komentārus un priekšlikumus iesniedzot izmantojot zemāk pieejamo formu un iesūtot to uz e-pasta adresi [email protected] līdz 2024. gada 15. aprīlim.

Pēc publisko konsultāciju noslēgšanās AST izskatīs publisko konsultāciju rezultātus un sagatavos priekšlikumu Tīkla kodeksa grozījumiem iesniegšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai.

Pielikumi: