Publicēta Baltijas elektroenerģijas sistēmas slodzes un frekvences kontroles bloka frekvences atjaunošanas rezervju prognoze 2024.-2031. gadam

Tirgus

2021. gada 21. janvārī AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) kopā ar pārējiem Baltijas pārvades sistēmu operatoriem (PSO) publicēja Baltijas slodzes un frekvences kontroles bloka (LFC) koncepciju, kurā bija plānots izveidot Baltijas LFC bloku ar trim LFC zonām, kas pārstāvētu katru no trīs PSO un nodrošinātu sadarbību Baltijas LFC jaudas tirgū.

Lai nodrošinātu drošu un efektīvu darbību Baltijas LFC bloka ietvaros, frekvences atjaunošanas rezerves (FRR) tiks noteiktas un nodrošinātas, ņemot vērā vēsturisko nebalansu, kā arī statistiku par starpvalstu līdzstrāvas pārvades kabeļu (HVDC) un lielo elektrostaciju atslēgumu un atteiču biežumu.

Baltijas LFC bloka FRR jaudu apjomu ilgtermiņa prognozi 2024.-2031. gadam ir sagatavojis AST kopā ar pārējiem Baltijas PSO un tā ir pieejama tālāk esošajā saitē. FRR prognozētā jauda atspoguļo Baltijas LFC bloka pieprasījumu, ko Baltijas PSO paredzējuši nodrošināt kopīgi.

Dokumenti (angļu valodā): Baltic LFC block FRR dimensioning forecast 2024-2031