Pārvēlēta AS "Augstsprieguma tīkls" Revīzijas komiteja

Finanšu informācija

Latvijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) Revīzijas komitejā ievēlēts zvērināts revidents Roberts Ikaunieks, kā arī divi līdzšinējie AST Revīzijas komitejas locekļi – Ivars Blumbergs un AST padomes loceklis Aigars Ģērmanis, liecina AST akcionāru sapulcē pieņemtais lēmums. Uz vakanto Revīzijas komitejas locekļa amatu tika izsludināts atklāts konkurss pēc tam, kad darbu tajā atstāja Andris Puriņš, kļūstot par valdes locekli citā valsts kapitālsabiedrībā.

Visiem trim Revīzijas komitejas locekļiem pilnvaru termiņš ir noteikts līdz 2026. gada 7. martam, R.Ikaunieks un I.Blumbergs ievēlēti kā neatkarīgie Revīzijas komitejas locekļi, bet A. Ģērmanis – kā no AST padomes atkarīgais komitejas loceklis.

Jaunievēlētais AST revīzijas komitejas loceklis R. Ikaunieks ir SIA "Rodl&Partner" valdes loceklis un asociētais partneris, Rödl & Partner GmbH (Vācija) starptautiskās audita komandas sastāva loceklis, kā arī biedrības "Latvijas zvērinātu revidentu asociācija" atbildīgā persona kvalitātes kontroles jautājumos.