Par AS "Augstsprieguma tīkls" valsts kapitāla daļu turētāju kļūst Klimata un enerģētikas ministrija

Finanšu informācija

14. februāra Ministru kabineta sēdē valdība lēma par AS “Augstsprieguma tīkls” kapitāla daļu turētāju noteikt Klimata un enerģētikas ministriju. Tādējādi tiek veicināta Klimata un enerģētikas ministrijas - enerģētikas politikas veidotāju - līdzdalība pārvades sistēmas operatoru AS "Augstsprieguma tīkls" un AS "Conexus Baltic Grid" attīstībā. Šī iesaiste ir būtisks enerģētiskās drošības priekšnoteikums. 

Līdz šim AS "Augstsprieguma tīkls" kapitāla daļu turētājs bija Finanšu ministrija. 

Tāpat Klimata un enerģētikas ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja SIA "Vides investīciju fonds". SIA “Vides Investīciju fonda” galvenais mērķis ir vides piesārņojuma samazināšana, veicinot vides aizsardzības projektu īstenošanu un palielinot pašvaldību un to kapitālsabiedrību kapacitāti.  

AS "Augstsprieguma tīkls" ir Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, kas nodrošina nepārtrauktu un drošu elektroenerģijas pārvadi visā Latvijā. AS "Augstsprieguma tīkls" ir AS "Conexus Baltic Grid" kapitāla daļu 68,47% turētāja. 

Jau ziņots, ka ar 2023. gada 1. janvāri darbu ir uzsākusi Klimata un enerģētikas ministrija, kas tapusi reorganizējot Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Funkcijas, kas saistītas ar enerģētikas politikas jomu, un klimata politikas jomu, pilda Klimata un enerģētikas ministrija.