MK dod zaļo gaismu AST iegādāties, pārvaldīt un ekspluatēt elektroenerģijas akumulācijas iekārtas jeb baterijas

Attīstība

Syncrokarte_LV_22042021.pngBaltijas valstu sinhronizācija ar kontinentālo Eiropu 2025. gadā rada nepieciešamību pēc balansēšanas jaudas rezervēm. Lai nodrošinātu rezervju pieejamību, AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) ieskatā, nepieciešama elektroenerģijas bateriju iegāde, ko 21. septembrī akceptēja Ministru kabinets.

AST prioritārais mērķis ir sekmīgi ieviest sinhronizācijas projektu, kas paredz 2025. gadā Baltijas elektroenerģijas sistēmu savienot sinhronā darbā ar kontinentālās Eiropas elektroenerģijas sistēmu. Viens no būtiskajiem priekšnosacījumiem ir ieviest elektroenerģijas sistēmas frekvences regulēšanas spēju, kam būs nepieciešams nodrošināt līdz šim Baltijas energosistēmā neesošas balansēšanas un frekvences regulēšanas rezerves.

"Elektroenerģijas bateriju iegādei plānots piesaistīt Eiropas Savienības līdzfinansējumu, kas AST sniegs iespēju ievērojami mazināt negatīvo ietekmi uz pārvades pakalpojumu tarifu, kas, savukārt, sagaidāma saistībā ar AST pienākuma nodrošināt balansēšanas jaudas rezerves izpildi. Ņemot vērā minēto, AST plāno iesniegt pieteikumu Eiropas Savienības līdzfinansējuma saņemšanai," plašāk stāsta AST valdes loceklis Gatis Junghāns.

Kontinentālajā Eiropā jaudas rezervju balansēšanas pakalpojumu pārvades sistēmas operatori iepērk speciāli organizētā rezervju tirgū, bet Baltijā šāds tirgus šobrīd neeksistē. Pamatojoties uz Elektroenerģijas balansēšanas jaudas rezervju tirgus izpēti, ko AST veica kopā ar Baltijas pārvades sistēmas operatoriem "Litgrid" AB un "Elering" AS, kuras ietvarā tika izvērtēti iespējamie rezervju pieejamības un attīstības scenāriji, secināts, ka Latvijā ir būtiski uzstādīt un ekspluatēt baterijas gan no energoapgādes drošuma, gan ekonomiskā pamatojuma viedokļa.

Minētās izpētes rezultāti atklāja, ka ar esošajiem jaudu resursiem Baltijā kopumā nebūs iespējams nodrošināt balansēšanas jaudas rezerves pilnā apmērā, kas, vienlaikus pastāvot bažām par jaunu resursu pieejamību uz sinhronizācijas projekta ieviešanas laiku 2025. gadā, rada apdraudējumu sinhronizācijas sekmīgai īstenošanai.

AST kā pārvades sistēmas operators pilnībā apzinās jaudas rezervju tirgus attīstības un konkurences veicināšanas nozīmīgumu. Tāpēc AST elektroenerģijas bateriju iegādi un ekspluatāciju primāri saista ar nepieciešamību sekmīgi īstenot Baltijas valstu sinhronizāciju ar kontinentālo Eiropu, tomēr turpmākai balansēšanas jaudas tirgus attīstībai AST kā ilgtermiņa risinājumu saskata pakāpenisku iegādāto elektroenerģijas bateriju ekspluatācijas pārtraukšanu nākotnē.