Lietuvas pārvades sistēmas operators "Litgrid" sekmīgi veicis valsts elektroenerģijas pārvades sistēmas izolētas darbības testu

Attīstība

Lietuvas pārvades sistēmas operators "Ligrid" sestdien, 22.aprīlī pēc iepriekš apstiprinātas programmas veica valsts elektroenerģijas pārvades sistēmas izolētas darbības testu, kura laikā uz 10 stundām tika atslēgtas maiņstrāvas līnijas ar Latviju, Baltkrieviju un Kaļiņingradu. Testa laikā elektroenerģijas ražošanas un patēriņa bilance, kā arī tīkla frekvence tika regulēta Lietuvas elektrostacijās. Tests noritēja bez starpgadījumiem un tā laikā patērētāji nejuta izmaiņas elektroapgādē. 

Izolētas darbības testa veikšana ir saistīta ar Baltijas valstu gatavošanos uzsākt sinhronu darbu ar Eiropas elektrotīklu, izmantojot starpsavienojumu no Lietuvas uz Poliju.  

Baltijas valstu elektrotīklu sinhronizācija ar Eiropas elektrotīkliem un atvienošanās no Krievijas tīkliem plānota 2025. gadā un patlaban visi tās sagatavošanās darbi notiek saskaņā ar iepriekš apstiprināto projekta gaitu. Latvijā jau ir uzbūvēti un nodoti ekspluatācijā divi svarīgi tīkla pastiprināšanas elementi – Igaunijas – Latvijas 3. starpsavienojums un elektrolīnija Rīgas TEC-2 - Rīgas HES, noslēgumam tuvojas pirmā elektrolīnijas no Valmieras uz Tartu rekonstrukcija – ir jau pacelta lielākā daļa balstu un notiek vadu vilkšana, jūnijā tiks uzsākta arī otras līnijas no Valmieras uz Tsirgulīnu Igaunijā rekonstrukcija. Vēl Latvijā līdz sinhronizacijai ar Eiropu ir jāuzbūvē trīs sinhrono kompensatoru stacijas Līksnā, Grobiņā un Ventspilī, un pirmo no tām plānots iedarbināt 2025. gada sākumā, patlaban notiek to būvniecības sagatavošanas darbi. Tāpat arī paralēli infrastruktūras projektiem ir jāizveido apjomīgas un komplicētas sistēmas vadīšanas informācijas tehnoloģiju sistēmas, piemēram, frekvences regulēšanai un tīkla darbības stabilitātes novērtēšanai.