Izmaiņas Baltijas CoBA nebalansa norēķinu noteikumos

Attīstība

2021. gada 21. jūlijā AS "Augstsprieguma tīkls" kopā ar pārējiem Baltijas pārvades sistēmas operatoriem (PSO) publicēja kopīgi sagatavotus Baltijas nebalansa norēķinu noteikumus, kas jāievieš, lai norēķini atbilstu visu PSO izstrādātajam un ar ACER lēmumu apstiprinātajam priekšlikumam atbilstoši Eiropas Komisijas 2017.gada 23.novembra Regulas (ES) 2017/2195 (EB Regula), ar ko izveido elektroenerģijas balansēšanas vadlīnijas, 52(2). panta prasībām. Priekšlikums nosaka tālāku nebalansa norēķinu un nebalansa cenas noteikšanas harmonizāciju. Rezultātā tika uzsākta noteikumu publiskā konsultācija, aicinot elektroenerģijas tirgus dalībniekus izteikt savu viedokli un uzdot jautājumus Baltijas PSO par sagatavotajiem noteikumiem.

Publisko konsultāciju laikā kopā tika saņemtas septiņas atsauksmes, un 25 PSO adresēti komentāri un jautājumi Baltijas PSO par Baltijas balansēšanas tirgus noteikumiem. Baltijas PSO ir izvērtējuši visus saņemtos komentārus un jautājumus, sagatavojuši atbildes un veikuši atbilstošus labojumus sagatavotajos noteikumos, kas būs pamatā izmaiņām katras Baltijas valsts nacionālajos noteikumos.

Ar Baltijas PSO sagatavotajām atbildēm, kā arī ar atjaunotajiem Baltijas nebalansa norēķinu noteikumus ir iespējams iepazīties dokumentos zemāk (materiāli ir angļu valodā):