INEA atzinīgi novērtē Eiropas līdzfinansēto AST attīstības objektu progresu

Attīstība

IMG-20190606-WA0002.jpgInovācijas un tīklu izpildaģentūras (Innovation & Networks Executive Agency – INEA) pārstāvji, 4. un 5. jūnijā viesojoties Latvijā, atzinīgi novērtēja AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) paveikto un darbu progresu Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility – CEF) piešķirto līdzekļu apguvē, realizējot līdzfinansēto infrastruktūras objektu izbūvi.

INEA pārstāvji klātienē izvērtēja projekta "Kurzemes loks" (Eiropas līdzfinansējums – 55.059 miljoni eiro) celtniecību, apmeklējot līnijas izbūves vietas un apakšstacijas Tumē un Imantā, izvērtēja projektā "Elektropārvades līnija Rīgas TEC-2 – Rīgas HES" (Eiropas līdzfinansējums – 9.99 miljoni eiro) paveiktos darbus, apmeklējot apakšstaciju TEC-2, kā arī iepazinās ar projekta "Igaunijas – Latvijas 3.starpsavienojums" (Eiropas līdzfinansējums – 63.38 miljoni eiro) šogad uzsāktajiem būvniecības darbiem. Projektu  "Kurzemes loks" plānots pabeigt jau šogad, savukārt abus pārējos Eiropas līdzfinansētos projektus paredzēts realizēt līdz 2020. gada beigām.

Visu minēto projektu realizācija ir svarīgs priekšnosacījums Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmu drošas un stabilas darbības uzturēšanai pēc sinhrona darba uzsākšanas ar kontinentālo Eiropu, kas plānota 2025. gadā. Tāpat projektu realizācija palielinās visa Baltijas reģiona elektroapgādes drošumu, nodrošinās efektīvu elektroenerģijas tirgus darbību Baltijā un palielinās ražotāju konkurētspēju kā Baltijā, tā arī Ziemeļvalstīs.

Pēc projektu realizācijas pastiprinātā Baltijas valstu elektroenerģijas sistēma un tās savienojumi ar Ziemeļvalstu un kontinentālās Eiropas elektrotīkliem kalpos par drošu un stabilu alternatīvu ceļu Ziemeļvalstu elektroenerģijas importam vai eksportam uz Eiropu.

Plašāka informācija par AS "Augstsprieguma tīkls" attīstības projektiem ir atrodama uzņēmuma mājas lapā sadaļā "Pārvades tīkla modernizācija un attīstība".