Baltijas reģionālais elektroenerģijas sistēmu koordinācijas centrs darbu sāks jūlijā

Finanšu informācija

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 5. jūnija regulas 2019/943 par elektroenerģijas iekšējo tirgu prasībām visi sistēmas darbības reģiona pārvades sistēmu operatori līdz 2022. gada 1. jūlijam kopīgi izveido reģionālo koordinācijas centru (RCC). Baltijas sistēmas darbības reģionu veido Latvijas pārvades sistēmas operatori (PSO) AS "Augstsprieguma tīkls" (AST),  Lietuvas PSO LITGRID AB un Igaunijas PSO "Elering" AS. Koordinācijas centra darbības funkcijas galvenokārt saistītas ar vienotas pieejas nodrošināšanu reģionālā jaudas aprēķina metodikā, uzraudzībā, jaunu tīklu izveidē un atbalsta instrumentu izstrādē.

Šobrīd visi Baltijas pārvades sistēmas operatori veic nepieciešamās darbības saskaņā ar katra pārvades sistēmas operatora nacionālo tiesību aktu prasībām, lai līdz 2022.gada 1.jūlijam tiktu izveidots RCC un tas sekmīgi uzsāktu savu funkciju īstenošanu.

Lai AST kopā ar LITGRID AB un "Elering" AS dibinātu Baltijas reģionālo koordinācijas centru, tiek veiktas nepieciešamās darbības, lai  saņemtu Ministru kabineta atļauju līdzdalības iegūšanai.