Baltijas pārvades sistēmu operatoru atkāpe saskaņā ar Regulas 2017/2195 34. panta 1. punktu

Tirgus

2021. gada 21. janvārī AS "Augstsprieguma tīkls" kopā ar pārējiem Baltijas pārvades sistēmu operatoriem (PSO) publicēja Baltijas slodzes un frekvences kontroles bloka koncepciju, kura paredz izveidot Baltijas LFC bloku ar trim LFC zonām, kas pārstāvētu katru no trīs PSO un nodrošinātu sadarbību Baltijas LFC balansēšanas jaudas tirgū.

Komisijas 2017. gada 23. novembra Regula 2017/2195, ar ko izveido elektroenerģijas balansēšanas vadlīnijas (EBGL), 34. panta 1. punkts nosaka, ka ģeogrāfiskajā apgabalā, kurā noticis balansēšanas jaudas iepirkums, PSO jāļauj balansēšanas pakalpojumu sniedzējiem nodot savus balansēšanas jaudas sniegšanas pienākumus, tomēr ir paredzēta iespēja PSO pieprasīt atkāpi no šī panta.

2023. gada 15. jūnijā Baltijas PSO sagatavoja kopīgu priekšlikumu ar nolūku saņemt tirgus dalībnieku un citu ieinteresēto pušu viedokli par priekšlikumu atkāpei saskaņā ar EBGL 34. panta 1. punktu.  Baltijas PSO kopīgi izskatīja publisko konsultāciju rezultātus, sagatavoja galīgo versiju priekšlikumam atkāpei saskaņā ar EBGL 34. panta 1. punktu un iesniedza to Baltijas valstu regulatoriem.

2024. gada 29. februārī Latvijas regulators apstiprināja galīgo versiju priekšlikumam atkāpei saskaņā ar EBGL 34. panta 1. punktu. Galīgā versija priekšlikumam atkāpei atrodama zemāk.

Dokumenti (angļu valodā):