AS "Augstsprieguma tīkls" papildinājis Balansēšanas pakalpojuma sniegšanas noteikumus

Ziņas

Latvijas pārvades sistēmas operators (PSO) AS "Augstsprieguma tīkls" papildinājis Balansēšanas līguma balansēšanas pakalpojuma sniegšanas noteikumus, nosakot papildus finansiālās garantijas prasības balansēšanas pakalpojumu sniedzējiem. No 2023. gada 13. februāra pārvades sistēmas operators piemēros papildus garantijas maksu gadījumā, ja balansēšanas darījumu neto darījumu (pirkšanas un pārdošanas) saistības pārsniegs noteiktu apjomu.

Izmaiņas noteikumos veiktas, pamatojoties uz elektroenerģijas cenu pieaugumu, kas palielina kopējo naudas plūsmu, kā arī faktu, ka nereti elektroenerģijas tirgotāji biržā iegādājas mazāku elektroenerģijas daudzumu nekā nepieciešams un trūkstošo iepērk kā balansēšanas enerģiju no PSO. Tādējādi tirgotājiem veidojas saistības pret AS "Augstsprieguma tīkls", kas dažkārt vairākus desmitus reižu pārsniedz noteikto saistību izpildes nodrošinājuma apjomu – 31 tūkstoti EUR, tādēļ nolemts noteikumus papildināt, lai nodrošinātu adekvātu saistību izpildes nodrošinājuma apjomu visiem balansēšanas pakalpojuma sniedzējiem.

Jaunā garantijas maksas aprēķina sistēmā tiks ņemta  vērā balansēšanas pakalpojumu sniedzēja veikto balansēšanas enerģijas iegādes un pārdošanas neto viena mēneša saistības pret pārvades sistēmas operatoru dubultā apmērā, jo faktiski tirgotājs ar pārvades sistēmas operatoru var norēķināties līdz nākamā mēneša beigām. Garantijas saistību apmērs ik mēnesi tiks pārskatīts, ņemot vērā pēdējo sešu mēnešu darījumu apjomu, kā pirmo uzskaitot 2023. gada janvāri. Šāds aprēķina mehānisms izveidots, lai balansēšanas pakalpojumu sniedzēji janvārī var veikt ar reālo nepieciešamību sabalansētu elektroenerģijas iegādi biržā un izvairīties no saistību uzkrāšanas pret pārvades sistēmas operatoru un līdz ar to – arī no nepieciešamības nodrošināt papildus saistību izpildes nodrošinājumu. Gadījumā, ja pēc jaunas shēmas aprēķinātais saistību izpildes nodrošinājuma apjoms būs zemāks par patlaban spēkā esošo minimālo nodrošinājumu, nodrošinājums nemainīsies.