Atjaunināts priekšlikums Baltijas JAR metodoloģijai par tirgbalstītu starpsistēmu jaudas piešķiršanu balansēšanas jaudu apmaiņai un kopīgošanai

Tirgus

Baltijas Jaudas Aprēķināšanas Reģiona (JAR) pārvades sistēmas operatori atjauninājuši priekšlikumu izmaiņām Baltijas JAR metodoloģijā par tirgbalstītu starpsistēmu jaudas piešķiršanu balansēšanas jaudu apmaiņai un kopīgošanai, kas izstrādāta saskaņā ar Eiropas Komisijas (EU) 2017/2195 2017. gada 23. novembra regulu, ar ko izveido elektroenerģijas balansēšanas vadlīnijas, 41. pantu. Šis priekšlikums aptver Baltijas kapacitātes aprēķina reģionu. Publiskās konsultācijas tika uzsāktas 2022. gada 22. septembrī un noslēdzās 23. oktobrī. Pēc publisko konsultāciju jautājumu izskatīšanas, priekšlikums Baltijas JAR metodoloģijai par tirgbalstītu starpsistēmu jaudas piešķiršanu balansēšanas jaudu apmaiņai un kopīgošanai, tā skaidrojošais dokuments, un atbildes uz jautājumiem tika iesniegtas Baltijas JAR valstu regulatoriem izskatīšanai 2022. gada 11. novembrī. Pēc izmaiņu pieprasījuma saņemšanas no regulatoriem Baltijas JAR ir atjauninājuši metodoloģiju. 

Priekšlikums Baltijas JAR metodoloģijai par tirgbalstītu starpsistēmu jaudas piešķiršanu balansēšanas jaudu apmaiņai un kopīgošanai

Skaidrojošais dokuments par izstrādāto priekšlikumu