Atjaunināta Baltijas balansēšanas ceļa karte

Tirgus

Kopš 2018. gada 18. janvāra AS "Augstsprieguma tīkls" kopā ar pārējiem Baltijas pārvades sistēmas operatoriem (PSO) darbojas kopīgā balansēšanas modelī, balansējot Latvijas, Igaunijas un Lietuvas energosistēmas. Lai to nodrošinātu, tika izveidots Baltijas koordinētais balansēšanas apgabals un ar to kopīgs Baltijas balansēšanas tirgus balansēšanas enerģijas apmaiņai, kurā kā produkts tiek pirktas un pārdotas frekvences atjaunošanas rezerves ar manuālu aktivizāciju (mFRR). Tuvākajos gados ir paredzamas būtiskas izmaiņas Baltijas balansēšanas modelī, lai nodrošinātu tā atbilstību Eiropas normatīvo noteikumu prasībām, kā arī Kontinentālās Eiropas Sinhronā Apgabala (Continental European Synchronous Area - CESA) noteikumiem un līgumiem pēc Baltijas sinhronizēšanos ar CESA tīklu.

2021. gada oktobrī AS "Augstsprieguma tīkls" kopā ar pārējiem Baltijas PSO publicēja Baltijas balansēšanas ceļa karti, lai informētu elektroenerģijas tirgus dalībniekus par gaidāmajām izmaiņām Baltijas balansēšanas modelī un plānotajām norisēm. Lai nodrošinātu aktuālo informāciju elektroenerģijas tirgus dalībniekiem, Baltijas balansēšanas ceļa karte tika atjaunināta 2022. gada oktobrī. Ar šo atjauninājumu Baltijas PSO mērķis ir nodrošināt aktualizētu un papildinātu informāciju kā arī laika grafiku. Galvenās izmaiņas kopš pēdējā atjauninājuma:

  • Atjaunināta informācija par Baltijas PSO plānoto pievienošanās laiku balansēšanas platformām un Baltijas balansēšanas jaudas tirgus ieviešanu.
  • Atjaunināta informācija par elektroenerģijas tirgu (nākamās dienas un dienas) pāreju uz 15 minūšu tirgus periodu Baltijā, kā arī 15 minūšu nebalansa norēķinu perioda ieviešanu.
  • Precizēti dati par katra veida rezervju prognozētajiem apjomiem un laiku, kad tos ir plānots uzsākt nodrošināt un papildināta informācija par PSO rīcībā esošo resursu plānoto izmantošanu rezervju nodrošināšanai.

Dokumenti: Baltic balancing roadmap update