AST pievienojas EM memorandam par enerģētikas ilgtspējīgu attīstību un energoefektivitātes uzlabošanu

Ziņas

apliecinaajumsmemorands.jpgAS "Augstsprieguma tīkls" (AST) kā sociāli atbildīgs un uz ilgtspējīgu attīstību vērts uzņēmums šodien pievienojās Ekonomikas ministrijas, valsts pārvaldes iestāžu, nevalstisko organizāciju un valsts kapitālsabiedrību sadarbības memorandam. Memoranda paredz kopīgu sadarbību enerģētikas, būvniecības un mājokļu pieejamības ilgtspējīgas attīstības un energoefektivitātes mērķu sasniegšanu, sekmējot Latvijas ekonomikas izaugsmi un ikviena tās iedzīvotāja labklājību.

"Esam gandarīti, ka varam pievienoties ilgtspējīgas enerģētikas attīstībā un kopējās valsts energoefektivitātes uzlabošanā. Mūsu ikdienas darbības ir vērstas uz klimatneitralitāti, kas ietver efektīvākas būves, iekārtas un procesus. Jaunbūves un pārbūves top, ievērojot jaunās prasības, tehnoloģijas un klimatneitralitātes pieeju," pēc memoranda parakstīšanas norādīja AST valdes priekšsēdētājs Varis Boks.

Lai uzlabotu uzņēmuma energopārvaldību, 2016. gadā  AST tika izstrādāta, ieviesta un sertificēta energopārvaldības sistēma atbilstoši ISO 50001:2011 standarta prasībām. Energopārvaldības sistēma paplašināja AST ieviesto integrēto vadības sistēmu, kas kopš 2002. gada darbojās saskaņā ar standartu ISO 9001, ISO 14001 un OHSAS 18001 prasībām.

Ekonomikas ministrijas iniciēta memoranda galvenais uzdevums ir nodrošināt informācijas pieejamību par ēku (dzīvojamo, publisko un ražošanas) atjaunošanas, pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas iespējām. Memoranda parakstītāji apņemas realizēt tajā iekļautos uzdevumus savstarpējas koleģialitātes un izpratnes gaisotnē, respektējot viedokļu un interešu dažādību, gādājot par Latvijas valsts ilgtspējīgas attīstības perspektīvu un kopējo Eiropas Savienības energoefektivitātes mērķu sasniegšanu, kā arī sekmējot paradumu maiņu, finanšu pratību un izpratni par sakārtotas vides nozīmi. Memorandam ir jau ir pievienojušās vairāk nekā 30 valsts un nevalstiskās organizācijas.