AST izsludinājis sistēmas sinhronizācijas un inerces iekārtu iepirkumu

Attīstība

Sinhronizācijas projektu karte_2020.png

Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST), veicot pārvades tīkla sagatavošanu sinhronizācijai ar Eiropas elektrotīklu, izsludinājis sistēmas sinhronizācijas un inerces iekārtu (sinhrono kompensatoru) iegādes un uzstādīšanas iepirkumu. Trīs iekārtu, kuru kopējā vērtība var pārsniegt 100 milj. EUR, iegāde un uzstādīšana ir viens no svarīgākajiem Latvijai veicamajiem uzdevumiem pirms plānotās Baltijas elektrotīklu sinhronizācijas ar Eiropu, kas plānota 2025. gadā.

"Sinhronā kompensatora pamatuzdevums ir nodrošināt stabilitāti elektriskajā tīklā un nodrošināt tīkla inerci un līdzsvaru brīžos, kad strauji mainās elektroenerģijas patēriņa un ražošanas attiecība, piemēram, lielu ģenerējošo avotu vai patērētāju atslēgšanās gadījumā. Sinhronais kompensators līdzsvaru nodrošina vien dažas sekundes līdz brīdim, kamēr automātiski vai manuāli tiek iedarbināti citi līdzsvaru regulējošie līdzekļi. Patlaban Latvijas pārvades tīklā līdzsvaru nodrošina Baltijas pieslēgums Krievijas vienotajai elektroenerģijas sistēmai ar tajā strādājošajām elektrostacijām", skaidro AST valdes loceklis Arnis Staltmanis.

Būtībā sinhronais kompensators ir tīklā sinhroni ar parējām iekārtām strādājošs ģenerators jeb maza elektrostacija, kas nav pieslēgta slodzei, bet griežas tukšgaitā, patērējot no tīkla salīdzinoši nelielu enerģijas daudzumu savas rotācijas nodrošināšanai. Izmantojot iespēju variēt ģeneratora rotora magnetizācijas strāvu un tātad arī rotora magnētisko lauku, tiek sasniegta iespēja variēt ģeneratora statora tinumos inducēto spriegumu un līdz ar to - nodot tīklā vai arī pieņemt no tīkla reaktīvo jaudu. Sinhronie kompensatori nodrošina īsslēguma jaudu pārvades tīklā, reaktīvās jaudas (sprieguma) regulēšanu un inerci.

Trīs sinhronos kompensatorus plānots uzstādīt Ventspilī, Grobiņā un Līksnā, bet kopumā Baltijā plānoti deviņas šādas iekārtas, ar kopējo inerci katrā valstī 5700 megavati sekundē. 75% no kompensatoru iegādes un uzstādīšanas kopējām izmaksām tiks segti no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta līdzekļiem – par naudas līdzekļu piešķiršanu šim projektam ir lēmusi Eiropas Komisija, atbalstot Baltijas elektrotīkla sinhronizācijas pirmā un otrā posma projektus.lv_cef_cofinancing.png