AST iekļuvis TOP 3 valsts vērtīgāko kapitālsabiedrību vidū

Finanšu informācija

AS "Augstsprieguma tīkls" iniciatīvā "Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101" starp valsts kapitālsabiedrībām ir novērtēta kā trešā vērtīgākā, bet visu topā iekļauto Latvijas uzņēmumu vidū ierindojas 7. vietā, uzrādot izaugsmi par 14 pozīcijām, salīdzinot ar pagājušo gadu. Ikgadējo novērtējumu kopš 2005. gada īsteno "Prudentia" un Nasdaq Riga.

Izaugsme skaidrojama ar uzņēmuma 2020. gada 21. jūlija darījumu par AS "Conexus Baltic Grid" 34,10% akciju iegādi, tādējādi palielinot kontroli sabiedrībā līdz 68,46% un līdz ar to nodrošinot valsts pilnīgu kontroli par gāzes pārvades sistēmu Latvijā. Tāpat AST sniegumu iespaidoja apstāklis, ka pērn AST savā īpašumā pārņēma elektroenerģijas pārvades sistēmas aktīvus.

AST izcilu novērtējumu ieguvis arī korporatīvajā pārvaldībā, ierindojoties otrajā vietā starp visiem topa iekļautajiem uzņēmumiem. Šādu sasniegumu veicinājusi korporatīvās pārvaldības politikas ieviešana, nosakot vienotus principus, saskaņā ar kuriem AST īsteno korporatīvo pārvaldību, veicinot ētisku, atbildīgu un caurskatāmu korporatīvās pārvaldības praksi.

Iniciatīvas "Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101"  mērķis ir nostiprināt izpratni par uzņēmumu vērtību kā nozīmīgu atskaites punktu tālākai attīstībai, skaidrojot uzņēmumu pirkšanas, pārdošanas, apvienošanas motivāciju un korporatīvās pārvaldības lomu uzņēmumu konkurētspējas pilnveidošanā gan Latvijas, gan Baltijas mērogā.

Paziņojumi

Vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka ast.lv sākumlapā izvietotajā kartē redzamās elektroenerģijas fiziskās plūsmas ir tehniskās tranzīta plūsmas, kas energosistēmā ienāk pāri vienai robežai un pamet energosistēmu pāri citai robežai. Tehniskās tranzīta plūsmas nav rādītājs komerciālām piegādēm.

Baltijas valstu energosistēma joprojām ar desmit 330 kV elektropārvades līnijām ir savienota ar apvienoto Krievijas energosistēmu. Krievijas elektroenerģijas importa pārtraukšana neietekmē Baltijas energosistēmas paralēlo darbu ar Krievijas energosistēmu. Paralēlais darbs visu iesaistīto valstu energosistēmām nodrošina sistēmas darbībai nepieciešamās elektroenerģijas tehniskās tranzīta plūsmas un balansēšanu.