Amatu atstāj AS “Augstspriegumu tīkls” valdes priekšsēdētāja Gunta Jēkabsone

Finanšu informācija

No 2023. gada 1. augusta AS “Augstsprieguma tīkls” (AST) valdes priekšsēdētājas amatu atstās Gunta Jēkabsone, un jau tuvākajā laikā AST padome plāno izsludināt atklātu konkursu uz valdes priekšsēdētāja amatu.

“Augsti vērtējami gan AST sasniegtie rezultāti Guntas Jēkabsones vadīšanas laikā, gan arī viņas ieguldījums uzņēmuma pārmaiņu procesu vadībā. Vissvarīgākais, ka šajā ģeopolitiski sarežģītajā laikā ir nodrošināta Latvijas elektroapgādes sistēmas droša un stabila darbība, pilnībā pārtraukts elektroenerģijas komercimports no Krievijas un ir veiktas visas nepieciešamās darbības, lai nepieciešamības gadījumā tiktu realizēta ārkārtas sinhronizācijas procedūra ar Eiropas elektrotīkliem. Papildus jāatzīmē AST veiksmīgā debija kapitāla tirgū, sekmīgi realizējot zaļo obligāciju emisiju 100 miljonu eiro apmērā un panākot divkārt augstāku investoru interesi nekā prognozēts. Arī no nākamā AST valdes priekšsēdētāja sagaidu ilggadēju pieredzi un izpratni par pārmaiņu vadību augsti komplicētā nozarē ekonomiski un ģeopolitiski saspringtos apstākļos,” skaidro AST padomes priekšsēdētājs Kaspars Āboliņš. 

“Tieši pirmie divi gadi uzņēmuma vadītājam ir rezultatīvākie pārmaiņu ieviešanai uzņēmumā. Esmu gandarīta, ka papildus akcionāru un padomes uzstādītajiem uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem izdevies iekustināt AST pārmaiņu procesu atbilstoši labas pārvaldības principiem. Veiksmīgi iesākta digitālā transformācija, stiprinot uzņēmuma kiberdrošību un veidojot mūsdienīgāku uzņēmuma darba vidi, būtiski uzlabota uzņēmuma krīzes gatavība un, vienlaikus ar pārmaiņām un uzņēmuma stiprināšanu iekšienē, audzēta AST reputācija un sarunvedēja loma gan Baltijas mērogā, gan plašāk Eiropā,” stāsta AST valdes priekšsēdētāja Gunta Jēkabsone.

2021. gada nogalē starptautiskā kredītreitingu aģentūra “S&P Global Ratings” paaugstinājusi AST kredītreitingu no BBB+ uz A- ar stabilu perspektīvu, kas ir augstākais novērtējums Latvijas mēroga uzņēmumu vidū. Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP100 2021. un 2022. gadā AST ierindojās 7. pozīcijā, savukārt Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta organizētajā “Ilgtspējas indeksā” AST 2022. gadā jau trešo reizi saņēma augsto Platīna novērtējumu.

Gunta Jēkabsone par AST valdes priekšsēdētāju iecelta 2021. gada 15. jūlijā, iepriekš sešus gadus vadījusi Latvijas lielāko degvielas mazumtirdzniecības uzņēmumu “Circle K Latvia”.