Aicinām izteikt priekšlikumus izmaiņām elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu Latvijas domēna protokolā

Ziņas

Kopš 2020. gada AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) ir pievienojies Eiropas vienotai Enerģijas izcelsmes apliecinājumu sistēmai (European Energy Certificate System - EECS) un izsniedz EECS Izcelsmes apliecinājumus (IA). Elektroenerģijas ražotājiem un tirgus dalībniekiem  tas dod iespēju iesaistīties EECS un gūt papildus finansiālus ieņēmumus no IA tirdzniecības gan Latvijā, gan Eiropā, savukārt patērētājiem tas ļauj iegādāties elektroenerģiju ar apliecinātu tās izcelsmi.

Latvijas reģistrs darbojas saskaņā ar Latvijas Domēna protokolu, un, lai uzlabotu pakalpojuma kvalitāti un atbilstību klientu vajadzībām, AST aicina IA Reģistra Konta turētājus un citus interesentus izteikt priekšlikumus uzlabojumiem Latvijas Domēna protokolā līdz 31. maijam, priekšlikumus sniedzot tālāk atrodamajā formā vai veicot labojumus Domēna protokola datnē un nosūtot to mums uz e-pastu [email protected].

Priekšlikumu iesniegšanas forma

Vēlamies pateikties par līdzšinējo veiksmīgo sadarbību un interesi par elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu sistēmu, kas darbojas saskaņā ar Latvijas Domēna protokolu! Lai uzlabotu pakalpojuma kvalitāti un atbilstību Jūsu vajadzībām, plānojam pārskatīt Latvijas Domēna protokolu.

Mūsu mērķis ir izveidot sistēmu, kas atbilst Jūsu vajadzībām un sniedz maksimālu vērtību, tāpēc aicinām Jūs izteikt priekšlikumus un idejas uzlabojumiem Latvijas Domēna protokolā līdz 31. maijam!

Jūsu priekšlikumi palīdzēs mums veidot labāku un uz lietotājiem orientētu elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu sistēmu.
Jūs esat: *
Lūdzu norādiet savu kontaktinformāiju, lai neskaidrību gadījumā varam precizēt Jūsu sniegtos priekšlikumus:
Obligāti aizpildāmie lauki atzīmēti ar *.