Iemūrēts pamatakmens pirmajai AST sinhronā kompensatora stacijai