Vēl nedēļu var izteikt viedokli par 330 kV līniju no Valmieras uz Igauniju pārbūvēm

Attīstība

Valmieras_linijas_Lielais_JPG.jpg

Vēl nedēļu – līdz 24. jūlijam – turpināsies ieinteresēto pušu viedokļu uzklausīšana un apkopošana par Latvijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) projektu "330kV elektropārvades līniju Valmiera – Tartu un Valmiera – Tsirguliina pārbūve Latvijas teritorijā".

Ieinteresētās puses savu viedokli par projektu var izteikt, rakstiski vai telefoniski sazinoties ar AST Starptautisko attīstības projektu dienesta vadītāju Antonu Kutjunu, e-pasts: antons.kutjuns@ast.lv, tālrunis +371 67728148. Visiem zemju īpašniekiem, kurus skar projekts, ir nosūtītas informatīvas vēstules ar aicinājumu izteikt viedokli par projektu.

"Pārbūves ietvaros nav paredzēts mainīt elektrolīnijas trasi un sprieguma līmeni – tā tiks izbūvēta kā gaisvadu 330kV līnija esošās 330kV gaisvadu līnijas trasē, uzstādot jaunus balstus un montējot jaunus vadus. Pārbūves rezultātā iespējama pārbūvētās elektrolīnijas balstu novietošanas vietu maiņa pa esošās līnijas asi. Būvniecību plānots uzsākt 2022. gadā un kā pirmo rekonstruēt līniju uz Tartu, savukārt pēc šo darbu pabeigšanas 2023. gadā tiks uzsākta līnijas uz Tsirgulinu pārbūve, kurai Igaunijas pusē rekonstrukcija ir jau veikta. Darbus plānots pabeigt līdz 2024. gada beigām," par projekta gaitu stāsta AST valdes loceklis Arnis Staltmanis.

Projekts paredz, ka abas līnijas pārsvarā saglabās esošās trases - patlaban abas līnijas Latvijas teritorijā, posmā no apakšstacijas Valmierā, līdz Latvijas/Igaunijas robežai, šķērso Beverīnas novada Kauguru, Brenguļu un Trikātas pagastus, Strenču novada Plāņu pagastu, kā arī Valkas novada Valkas pagastu. Tā kā līniju atrašanās vieta netiks būtiski mainīta, tikai atsevišķiem zemju īpašniekiem mainīsies apgrūtinājuma apjoms, par ko tiks aprēķinātas un izmaksātas kompensācijas. Paredzams, ka individuāla komunikācija ar zemes īpašniekiem par apgrūtinājumu un kompensāciju līgumu slēgšanu tiks uzsākta 2021. gadā.

Abas minētās elektropārvades līnijas ir būvētas pagājuša gadsimta 60-jos un 70-jos gados, šo līniju caurlaides spējas atšķirības ziemas un vasaras sezonā traucē korektai elektroenerģijas tirgus darbībai. Šīs līnijas ir pilnībā jānomaina ar jaunām, lielākas caurlaides spējas līnijām, lai nodrošinātu lielāku summāro caurlaides spēju Baltijas reģionā Ziemeļu – Dienvidu virzienā, kā arī uzlabotu elektroapgādes drošumu gan Latvijā, gan arī kaimiņvalstīs.

Līniju pārbūves pasākumi ir vērsti uz to, lai nodrošinātu pietiekamu infrastruktūru Baltijas valstu enerģētiskajai neatkarībai no Krievijas apvienotās elektroenerģijas sistēmas un tie kalpo par priekšnoteikumu veiksmīgai Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmu sinhronizācijai ar kontinentālās Eiropas tīkliem, kas paredzēts 2025. gadā.

Kopējās projekta izmaksas tiek lēstas 45 milj. EUR apmērā, no kuriem 75% ir Eiropas Savienības Infrastruktūras savienošanas instrumenta līdzfinansējums.

Sākotnēji, 2020.gada martā, bija paredzēts organizēt trīs sabiedriskās apspriešanas sapulces, bet saistībā ar koronavīrusa COVID-19 izraisīto ārkārtas situāciju, Valkā un Beverīnas novada Brenguļos tās tika atceltas. Sabiedrības viedokļa par projektu iegūšana notiks, līdz 2020.gada 24. jūlijam saņemot viedokli rakstveidā vai pa tālruni.

Plašāka informācija par projektu: http://www.ast.lv/lv/transmission-network-projects/valmiera-tartu-un-valmiera-tsirgulina-parbuve-latvijas-teritorija

lv_cef___0.png