Veidos kopīgu Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmu koordinācijas centru

Attīstība

Trīs Baltijas valstu elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori (PSO) – Igaunijas "Elering", Lietuvas "Litgrid" un Latvijas AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) vienojušies par kopīga Baltijas reģionālā koordinācijas centra (RKC) izvedi Tallinā, kura pamatuzdevums būs koordinēt elektroenerģijas sistēmu attīstības plānošanu, kā arī saskaņot atsevišķas operatoru ikdienas darbības elektroenerģijas apgādes drošuma garantēšanai. Attiecīgi iesniegumi atļaujām izveidot Baltijas RKC ir nosūtīti visu trīs valstu konkurences kontroles institūcijām.

"Lēmums veidot kopīgu reģionālo koordinācijas centru ir pieņemts ļoti īpašā brīdī, ņemot vērā Baltijas operatoru kopīgo virzību uz elektrotīklu sinhronizāciju ar Eiropu un ambiciozos atjaunojamās enerģijas attīstības plānus, kuru realizācijas priekšdarbi ir jau uzsākti. Centra izveide stiprinās visu trīs operatoru līdzšinējo veiksmīgo sadarbību", norāda AST valdes priekšsēdētāja Gunta Jēkabsone.

Nepieciešamību pārvaldes sistēmas operatoriem izveidot reģionālos koordinācijas centrus nosaka Eiropas Savienības Tīras enerģijas paketē iekļautie regulējumi. Reģionālie centri, tai skaitā Baltijā veidotais, nepārņems atsevišķas PSO funkcijas, bet gan papildinās tās ar kopīgu attīstības plānošanu un aktivitāšu koordinēšanu operatoru starpā.

Baltijas RKC koordinēs operatoru aktivitātes energosistēmu ikdienas uzturēšanā, kā arī energoapgādes drošuma un drošas darbības nodrošināšanā. Tāpat Baltijas RKC plānots koncentrēt galveno aktivitāšu koordināciju, kas saistītas ar Baltijas elektrotīklu sinhronizāciju ar Eiropu, kas ir viens no vērienīgākajiem mērķiem, ko izvirzījuši Baltijas PSO.

Baltijas RKC pārvaldība tiks nodrošināta pēc visu trīs valstu vienlīdzīguma principa – katram operatoram jaunajā struktūrā piederēs vienāds kapitāla daļu skaits, katra valsts izvirzīs vienādu skaitu ekspertu darbam RKC, savukārt vadību uzņemsies visu trīs valstu pārstāvji pēc rotācijas principa.

Paziņojumi

Vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka ast.lv sākumlapā izvietotajā kartē redzamās elektroenerģijas fiziskās plūsmas ir tehniskās tranzīta plūsmas, kas energosistēmā ienāk pāri vienai robežai un pamet energosistēmu pāri citai robežai. Tehniskās tranzīta plūsmas nav rādītājs komerciālām piegādēm.

Baltijas valstu energosistēma joprojām ar desmit 330 kV elektropārvades līnijām ir savienota ar apvienoto Krievijas energosistēmu. Krievijas elektroenerģijas importa pārtraukšana neietekmē Baltijas energosistēmas paralēlo darbu ar Krievijas energosistēmu. Paralēlais darbs visu iesaistīto valstu energosistēmām nodrošina sistēmas darbībai nepieciešamās elektroenerģijas tehniskās tranzīta plūsmas un balansēšanu.