Uzsākts darbs pie kabeļu līnijas, kas šķērso Daugavu, nomaiņas

Attīstība

Pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST), stiprinot elektroapgādes drošumu, šogad Rīgā veiks rekonstrukcijas darbus trīs 110kV apakšstacijās un uzsāks 3,2 km garās kabeļu līnijas, kas šķērso arī Daugavu, nomaiņu. Kopējās investīcijas Rīgas pārvades tīkla infrastruktūrā 2020. gadā plānotas 5 milj. eiro apmērā.

Šajā rudenī ir uzsākta kabeļu līnijas, kas savieno apakšstaciju "Torņakalns" ar apakšstaciju "Centrālā", kas atrodas netālu no Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas, nomaiņa. Ir noslēgušies projektēšanas darbi, to termiņus ietekmēja nepieciešamība novirzīt kabeļu līniju no Centrālās stacijas pārbūves zonas "Rail Baltica" projekta ietvaros. 1975. gadā būvēto augstspiediena eļļas izolācijas kabeli 3,2 km garumā (tai skaitā 1,1 km – Daugavas gultnē) plānots nomainīt pret lielākas jaudas polimēru izolācijas kabeli, tādejādi palielinot caurlaides spēju. Kabeļa līnijas nomaiņā kopumā plānots ieguldīt 2,65 milj. eiro, tajā skaitā 2020.gadā 1,64 milj. EUR. Darbi turpināsies arī 2021.gadā.

Šogad notiks trīs apakšstaciju pārbūves: ieguldot 1,8 milj. eiro, tiks pabeigta apakšstacijas "Jāņciems" rekonstrukcija, kuras laikā tika veikta arī transformatoru nomaiņa uz mūsdienīgākiem un dabai draudzīgākiem. Savukārt, ieguldot attiecīgi 1,2 milj. eiro un 0,16 milj. eiro, tiks uzsākta apakšstaciju "Mīlgrāvis" un "Šķirotava" pārbūve. Apakšstaciju "Šķirotava" plānots pārbūvēt par slēgta tipa apakšstaciju, nomainot transformatorus un uzstādot gāzizolētu slēgiekārtu. Šo abu objektu pārbūves darbi tiks turpināti arī 2021. gadā.

Tāpat šogad pabeigta jaunu pieslēgumu ierīkošana pēc klientu pasūtījuma apakšstacijā "Bolderāja II", kā arī plānots veikt virkni darbu energoefektivitātes uzlabošanā apakšstacijās, kā arī mazākus darbus atsevišķu līniju posmu nomaiņā.