Tiešsaistes seminārs par balansēšanas enerģijas apmaiņas platformas MARI ieviešanu

Tirgus

2020. gada 18. decembrī AS "Augstsprieguma tīkls" aicina elektroenerģijas tirgus dalībniekus – esošos un potenciālos balansēšanas pakalpojumu sniedzējus uz publisku tiešsaistes semināru par balansēšanas enerģijas apmaiņas platformas MARI ieviešanu.

MARI ir Eiropas pārvades sistēmas operatoru (PSO) kopējs projekts, ar kuru plānots izveidot Eiropas frekvences atjaunošanas rezervju manuālas aktivizācijas (mFRR) enerģijas apmaiņas platformu, lai integrētu Eiropas balansēšanas enerģijas tirgus un uzlabotu energosistēmu drošumu.

2020.gada 24.janvārī Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) apstiprināja mFRR platformas ieviešanas ietvaru un cenu veidošanas metodoloģiju. Seminārā esošajiem un potenciālajiem balansēšanas tirgus dalībniekiem tiks skaidroti mFRR standarta produkta piedāvājumu parametri, aktivizācijas optimizācijas funkcijas darbība, kā arī sniegta informācija par PSO atjaunoto iespēju pievienoties mFRR platformai (paziņojums par to tika publicēts ENTSO-E mājas lapā 2020.gada 13.novembrī).

Detalizētāku informācija par plānoto semināru un dalību tajā iespējams atrast ENTSO-E mājas lapā: https://www.entsoe.eu/events/2020/12/18/workshop-on-mari-implementation/