SPRK apstiprina AST 10 gadu attīstības plānu

Attīstība

Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) laika posmā no 2021. līdz 2030. gadam attīstībā plāno ieguldīt 405 milj. eiro, liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes apstiprinātais Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas desmit gadu attīstības plāns. Būtiskākās izmaksas saistītas ar pārvades tīkla caurlaides spēju palielināšanu un Baltijas reģiona elektroapgādes drošuma palielināšanu ar mērķi 2025. gadā īstenot Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmas sinhronizāciju ar kontinentālo Eiropu.

"Pārvades tīkla attīstības plāns ir viens no būtiskākajiem AST plānošanas dokumentiem, kurā mēs skaidri definējam nākamo gadu laikā veicamos ieguldījumus tīkla attīstībā. Apstiprinātais plāns ir cieši saistīts ar Eiropas pārvades sistēmu operatoru asociācijas ENTSO-E 10 gadu attīstības plānu, lai sasniegtu vienu no Eiropas stratēģiskajiem mērķiem enerģētiskās neatkarības nodrošināšanā – Baltijas valstu elektrotīklu sinhronizāciju ar Eiropu", norāda AST valdes priekšsēdētājs Varis Boks.

“Pozitīvi novērtējam pārvades operatora iniciatīvu sekmēt elektroapgādes drošumu Baltijas reģionā. Izvērtējot attīstības plānā paredzētos projektus, SPRK vienlaikus vērtēja arī potenciālo ietekmi uz pārvades sistēmas pakalpojuma tarifa apmēru. Esam noteikuši, ka pārbūves projektu rezultātā ietekme uz tarifu nedrīkst pārsniegt 3%. Ņemot vērā, ka pārvades tarifs veido nelielu daļu, aptuveni 25% no sistēmas pakalpojuma izmaksām, ko sedz lietotāji, ietekme uz galalietotāju rēķiniem būs vien neliela,” stāsta SPRK Enerģētikas departamenta direktore Līga Kurevska.

Sinhronizācijas projekta 1. posms ietver divu esošo elektropārvades līniju no Valmieras līdz Tartu un līdz Tsirgulinai Igaunijā jaudas palielināšanu - pārbūvi, kā arī sistēmas sinhronizācijas un vienas inerces iekārtas (sinhronā kompensatora) iegādi un uzstādīšanu. Kopējās izmaksas 76 miljoni eiro no kuriem 75% piesaistīts Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējums no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility). Savukārt projekta otrajā posmā paredzēts uzstādīt vēl divus sinhronos kompensatorus, un arī šiem projektiem ir saņemts 75% līdzfinansējums no Eiropas.

Savukārt, lai apturētu Latvijas elektroenerģijas pārvades tīkla un apakšstaciju novecošanu, tādejādi nodrošinot pārvades sistēmas stabilu darbību, tai pieslēgto lietotāju nepārtrauktu elektroapgādi ar elektroenerģiju pieprasītā apjomā, AST paredz 330kV un 110kV apakšstaciju un sadales punktu, 330kV un 110kV elektropārvades līniju pārbūvi, kā arī 330kV autotransformatoru un 110kV transformatoru nomaiņu un citus projektus, kas vērsti uz pārvades sistēmas darbspēju uzturēšanu. Kopumā šajos projektos laika posmā līdz 2030. gadam plānots ieguldīt 228 milj. eiro. Finanšu ieguldījumi tiek plānoti ar mērķi, lai ilgtermiņā pēc iespējas samazinātos iekārtu skaits, kuras pārsniedz kritisko vecumu vai tuvojas tam.

Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu Regulators nosaka pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānā iekļaujamo informāciju, plāna iesniegšanas kārtību, apstiprina to un uzrauga tā izpildi. Pārvades sistēmas attīstības plāna izvērtēšanu un apstiprināšanu Regulators veic no 2012. gada, katru gadu izvērtējot AST izstrādāto attīstības plānu nākamajam 10 gadu periodam.

Apstiprinātais 10 gadu attīstības plāns ir atrodams AST mājas lapā sadaļā Elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plāns