Spēcīgo lietavu un krusas radītie bojājumi pārvades tīklā operatīvi novērsti

Ziņas

Spēcīgās lietavas, vējš un krusa, kas pirmdien un naktī uz otrdienu šķērsoja Latviju, izraisījuši bojājumus 12 augstsprieguma elektropārvades līnijās. Taču elektroapgāde tika nodrošināta bez ilgstošiem pārrāvumiem, pārslēdzoties uz rezerves līnijām.

Vētras bojājumi lielākoties skāra Vidzemi un Zemgali, savukārt pārvades tīklā traucējumi skāra iedzīvotājus Līvānos, Līksnā un Jaunpiebalgā, un bojājumu novēršanai bija nepieciešamas vidēji divas stundas. Šobrīd remontā atrodas piecas līnijas un tuvākajā laikā AS "Augstsprieguma tīkls" turpinās bojājumu operatīvu novēršanu un apsekos līnijas, lai konstatētu potenciālos apdraudējumus iespējamo aizlauzto koku dēļ.

Kopumā Latvijā ir vairāk nekā 5200 km gaisvadu līniju, liela daļa no tām ir izbūvēta purvos un mežos. Šādi laika apstākļi ir pārbaudījumus gan pārvades tīklam, gan arī AST speciālistiem, jo pārvades līniju darbaspējas var apdraudēt vēja gāzi koki, kas izraisa gan līniju atslēgšanos, gan arī vadu pārrāvumus.