Spēcīgās vētras un karstums nav ietekmējis pārvades tīkla darbu

Ziņas

Aizvadītajās Jāņu brīvdienās pieredzētā karstuma un vētru dēļ elektroenerģijas piegāde AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) klientiem nav tikusi traucēta, lai gan agrā Jāņu rītā vētra uz vadiem uzgāzusi kokus divās vietās Gulbenes apkārtnē. Uzreiz pēc avārijas bojātās līnijas automātiski pārslēgušās uz rezerves līnijām, bet abu avāriju sekas novērstas Jāņu dienā.

"Tas, ka stiprās vērtas dēļ nav radies vairāk bojājumu elektrolīnijās, ir sekmīgas AST un zemes īpašnieku sadarbības rezultāts – gan AST, gan arī daudzi mežu īpašnieki ik gadu apseko elektrolīniju trases un nozāģē bīstamos vai bojātos, kā arī ievērojamu augstumu sasniegušos kokus, kas varētu apdraudēt elektroapgādes drošumu. Pateicoties kopīgam darbam, ik gadu vētru bojājumu kļūst arvien mazāk", norāda AST valdes loceklis Imants Zviedris.

Kā liecina AST operatīvā informācija, 24. jūnijā 110 kV līnijā Lizums - Gulbene vējš iegāza divas priedes, kā arī ar saknēm izrautu sausu egli, visu šo koku diametrs pārsniedza 30 cm, tie bija vairāk nekā 25 metrus augsti un auga 17 metru attālumā no elektrolīnijas ass. Savukārt 110 kV līnijā Alūksne – Gulbene ar saknēm tika iegāztas divas apses, kuru stumbru diametrs bija 35 un 40 cm, tās bija aptuveni 25-27 metrus augstas un auga 20 metru attālumā no līnijas ass. Jau dienā tika uzsākts darbs pie avārijas seku likvidēšanas un vakarā saremontētās līnijas tika ieslēgtas darbā.

Visi šie gadījumi neiespaidoja klientu apgādi ar elektroenerģiju, jo notika automātiska sistēmas pārslēgšanās uz rezervējošām līnijām. Neraugoties uz to, pieredze rāda, ka arī gadījumos, kad nav konstatēti gaisvadu līniju atslēgumi, vētru laikā koki tiek aizlauzti un tādējādi rodas potenciāls apdraudējums. Plānots apsekot gaisvada līnijas, kur vētras postījumi bija vislielākie.

Latvijā ir vairāk nekā 5200 km gaisvadu augstsprieguma līniju, liela daļa no tām ir izbūvēta purvos un mežos. Katru gadu AST apseko pārvades līnijas un nozāģē bīstamos kokus. Pēdējā desmitgadē izbūvētajām līnijām, salīdzinot ar senāk būvētajām līnijām, koku apdraudējums ir minimāls, jo to balsti ir augstāki, līdz ar to iespējamība, ka krītošs koks var ietekmēt pārvades tīkla darbu, ir samazināta līdz minimumam.