Skandināvijas un Baltijas valstu elektroenerģijas pārvades sistēmu operatori brīdina par izaicinošu ziemu

Finanšu informācija

Gatavojoties ziemai, Skandināvijas un Baltijas valstu pārvades sistēmu operatori kopīgi ir veikuši elektroapgādes resursu pietiekamības analīzi reģionā. Pārskatā atzīts, ka nākošā ziema ir viena no izaicinošākajām pēdējo gadu laikā nelabvēlīgo apstākļu Eiropas enerģijas tirgos dēļ. Karš Ukrainā ietekmē elektroenerģijas, gāzes un ogļu tirgus, jo Eiropas Savienības dalībvalstu uzlikto sankciju dēļ energoresursu imports no Krievijas ir samazināts vai izbeigts, savukārt sausās vasaras rezultātā ūdens uzkrājums Eiropas hidroelektrostaciju rezervuāros ir mazāks nekā parasti pirms ziemas sezonas.

Kopējās elektroapgādes jaudas gaidāmajai ziemai reģionā ir pietiekamas, tomēr jaudu rezerve ir maza un ir daudz nenoteiktību. Analīze neuzrāda nepieciešamību ierobežot patēriņu, tomēr tas nav izslēdzams. Tāpēc pārvades sistēmu operatori informē sabiedrību un gatavo rīcības plānu arī šādam scenārijam. Piegādes ierobežojumi varētu tikt īstenoti galējas nepieciešamības gadījumā, teikts pārvades sistēmu operatoru kopīgi sagatavotajā pārskatā.

Bez tam, neatkarīgi no elektroapgādes jaudu pietiekamības, ziemā gaidāmas augstas elektroenerģijas cenas, jo enerģijas piegādes ir ierobežotas un neskaidrība enerģijas tirgos ir augsta. Tāpēc patērētājiem ir lietderīgi analizēt un iespēju robežās mazināt savu patēriņu augstu cenu periodos, kas arī uzlabo elektroapgādes jaudu pietiekamību.

Dokumenti (angļu valodā): Nordic and Baltic Sea Winter Power Balance 2022-2023