Septembrī atjaunojas elektroenerģijas ražošana termoelektrostacijās

Tirgus

Septembrī Latvijā līdz ar apkures sezonas uzsākšanu 8,4 reizes pieaugusi elektroenerģijas izstrāde lielajās termoelektrostacijās (TEC), kas gan tikai par 24% pārsniedz pirms gada TEC saražotā apjomu. Kopumā septembrī Latvijā saražotas 322 542 MWh elektroenerģijas, kas ir gandrīz 2 reizes vairāk nekā augustā, Latvijas elektroenerģijas patēriņš bija 588 476 MWh, kā rezultātā ar vietējiem energoavotiem izdevās nosegt 54,8% patērētā, kas attiecībā pret augustu ir uzlabojums par 26,9 procentpunktiem, liecina Latvijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" sagatavotais Latvijas elektroenerģijas tirgus apskats.

Septembrī attiecībā pret augustu nedaudz – par 13% - pieauga elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES, kas gan ir par 27% mazāk nekā 2020. gada septembrī, par 11% samazinājās mazo koģenerācijas staciju saražotā apjoms, bet par 30% pieauga mazo HES devums kopējā elektroenerģijas bilancē. Izmaiņas pārējā ražošanas struktūrā būtiski neietekmēja Latvijas elektroenerģijas ražošanas bilanci.

Jau ziņots, ka septembrī pirmo reizi kopš elektroenerģijas tirgus atvēršanas mēneša vidējā cena veidojās no trīsciparu skaitļa, sasniedzot 123,50 EUR par megavatstundu, kas ir par 41,4% vairāk nekā augustā, bet attiecībā pret 2020. gada septembri cena bija vairāk nekā trīs reizes augstāka.

Cenu pieaugums Latvijā galvenokārt ir saistīts ar šādiem iemesliem: būtiski ir pieaugušas gāzes un CO2 kvotu cenas, mazāks ūdens rezervuāru piepildījums Norvēģijā, zemāka vēja parku izstrāde, kā rezultātā elektroenerģijas biržas robežcenu noteica energoavoti ar augstāku piedāvāto cenu. Īslaicīgus cenu pieaugumus atsevišķās dienās Baltijā izraisīja arī starpsavienojumu nepieejamība apkopes darbu dēļ.

Septembrī elektroenerģijas cena zem vidējās mēneša cenas noslīdēja stundās, kad Baltijā palielinājās vēja elektrostaciju izstrāde: ja vidēji stundā pie ražošanas apjoma virs 200 MWh/h elektroenerģijas cena bija 122,49 EUR/MWh, tad pie vēja elektroenerģijas izstrādes virs 600 MWh/h vidējā stundas elektroenerģijas cena samazinājās līdz 85,72 EUR/MWh.

No 2021. gada oktobra AST apskats tiks papildināts vairākas reizes mēnesī, saglabājot savu līdzšinējo datu analīzes periodu – viens mēnesis. Mēneša sākumā tiks publicēti dati par cenām un starpvalstu starpsavienojumu noslodzi, kā arī Baltijā importētās elektroenerģijas apjomu, ap 5. datumu tiks publicētas ziņas par elektroenerģijas balansēšanas tirgu Baltijā, bet ap katra mēneša 20. datumu tiks publicēta oficiāli apstiprināta Latvijas elektroenerģijas tirgus bilance – dati par elektroenerģijas ģenerāciju un patēriņu Latvijā, ģenerācijas veidiem un to izmaiņām mēneša griezumā.

Jaunākais AST sagatavotais Latvijas elektroenerģijas tirgus apskats un tā arhīvs kopš 2015. gada ir pieejams AST interneta vietnē http://www.ast.lv/lv/electricity-market-review.