Semināra par elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu saņemšanu prezentācijas

Tirgus

Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) kā elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu izdevējs Latvijā 26. martā organizēja attālinātu informatīvu semināru elektroenerģijas ražotājiem par elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu sistēmu Latvijā un elektroenerģijas ražotāju iespējām saņemt un pārdot izcelsmes apliecinājumus gan Latvijā, gan arī citur Eiropā. Ar seminārā demonstrēto prezentāciju, kā arī atbildēm uz uzdotajiem jautājumiem iespējams iepazīties, nospiežot uz saitēm zem raksta.

Seminārā tika sniegta informācija par pieteikšanās niansēm dalībai elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu sistēmā un nepieciešamo formalitāšu klāstu izcelsmes apliecinājumu saņemšanai, kā arī sniegta praktiskā informācija par izcelsmes apliecinājumu reģistra lietošanu un Eiropas izcelsmes apliecinājumu izdevēju asociācijas AIB koģenerācijas modeļa lietošanu.

Seminārā piedalījās AST kā izcelsmes apliecinājumu izdevējiestādes pārstāvji, kā arī AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" pārstāvji, kuri sniedza atbildes uz jautājumiem savas kompetences ietvaros, un vairāk nekā 130 elektroenerģijas tirgus dalībnieki un citi interesenti.

Dokumenti:

Plašāka informācija par izcelsmes apliecinājumiem un to saņemšanas iespējām atrodama AST mājas lapā https://www.ast.lv/lv/content/elektroenergijas-izcelsmes-apliecinajumi