SEB banka izsniedz finansējumu AST vairāk nekā 130 miljonu eiro apmērā

Finanšu informācija

SEB banka ir noslēgusi aizdevuma līgumu ar AS “Augstsprieguma tīkls” (AST) par finansējuma piešķiršanu 116,2 miljoni eiro apmērā  un overdrafta līgumu par 20 miljoniem eiro.

Iegūtos līdzekļus AST izmantos AS "Latvijas elektriskie tīkli" (LET) saistību refinansēšanai, pēc  LET akciju ieguldīšanas AST pamatkapitālā. Kā nākamais solis plānota LET pievienošana AST līdz 31.12.2020. Tādējādi ir noslēdzies vairākus gadus ilgušais process par AST aktīvu pārņemšanu no AS "Latvenergo" koncerna, kas tika darīts ar mērķi, lai nodrošinātu, ka ar 2020. gada 1. jūliju sāktu darboties jaunais elektroenerģijas pārvades sistēmas pārvaldības modelis. 

Ints Krasts, SEB bankas valdes loceklis: ”Šis ir stratēģiski nozīmīgs projekts ne tikai mums kā vadošajam uzņēmumu finansētājam Latvijā, bet arī valstī kopumā, jo tādējādi AST ir kļuvis par patstāvīgu, neatkarīgu pārvades sistēmas operatoru. Esam gandarīti, ka tieši mūsu banka tika izvēlēta šī nozīmīgā darījuma nodrošināšanai, kas ir pēdējo laiku viens no lielākajiem finanšu darījumiem banku sektorā un kas apliecina, ka mēs esam uzticams partneris mūsu ilggadējam klientam. Savukārt, kā vienam no lielākajiem Latvijas finanšu sistēmas tirgus dalībniekam šis darījums liecina, ka mēs ar savām zināšanām un pieredzi varam sniegt atbalstu valstiski nozīmīgos projektos, kas vērsti uz tik būtisku resursu attīstību kā elektroenerģijas pārvades sistēma.”

Varis Boks, AST valdes priekšsēdētājs: "SEB banka ir ilggadīgs AST partneris un piedāvāja labāko finansējuma modeli AST un Latvijas elektroenerģijas patērētājiem, papildus augsti novērtējam veiksmīgo sadarbību. No LET pārņemto saistību refinansēšana ļaus AST realizēt plānotos attīstības projektus efektīvāk un sniegs finanšu ekonomiju pārvades tīkla attīstībā."

Kopš 2011. gada, kad Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm bija jāveic pārvades sistēmas operatoru nodalīšana no vēsturiskajiem energoapgādes monopoliem, pārvades sistēmas operatora funkcijas pilda AST, bet darbībai nepieciešamie aktīvi tika nomāti no LET. Reorganizācijas procesā AST pārņems arī visas LET saistības. No enerģētikas politikas īstenošanas puses raugoties, šis ir racionāls solis pārvades sistēmas darbībā, tai skaitā arī elektroenerģijas tirgus attīstībā un turpmākā integrācijā ES.