Sasniegts zemākais elektroenerģijas ražošanas apjoms pēdējā gada laikā

Tirgus

Jūlijā sasniegts zemākais elektroenerģijas ražošanas apjoms pēdējā gada laikā - saražotas 357 655 megavatstundas (MWh) elektroenerģijas, ar ko nosegts 64% no valstī nepieciešamā elektroenerģijas apjoma, liecina Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) sagatavotais elektroenerģijas tirgus apskats.

Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms jūlijā pret iepriekšējo mēnesi ir krities par 12,1%. Samazinājums vērojams visos ražošanas veidos, izņemot vēja elektrostacijas, kur pieaugums ir par 33%, kā arī mazās hidroelektrostacijas (HES), kur ir pieaugums par 12%.

Samazinājums par 15% vērojams Daugavas HES, lielajās termoelektrostacijās – par 11%, kā arī mazajās elektrostacijās ar jaudu līdz 10 megavatiem – koģenerācijā saražotais apjoms kritis 14%, biomasas stacijās – par 28%, biogāzes stacijās – par 4%, bet saules enerģijas izstrāde ir samazinājusies par 7% attiecībā pret jūniju.

Latvijas elektroenerģijas patēriņš jūlijā bija 556 187 MWh, salīdzinājumā ar jūniju –  kāpums par 1%, bet pret gadu iepriekš – kritums par 3%.

Izmaiņas vietējā elektroenerģijas bilancē jūlijā veicināja importa pieaugumu uz Baltiju no Krievijas un Baltkrievijas - elektroenerģijas imports no šīm valstīm auga par 60% attiecībā pret jūniju, vienlaikus imports no Eiropas Savienības (ES) valstīm uz Baltiju samazinājās par 2%. Importa samazinājums no ES valstīm skaidrojams ar elektroenerģijas cenas pieaugumu Skandināvijas valstīs vidēji par 40% (Somijā par 49% un Zviedrijā par 35%).

Samazinoties gan elektroenerģijas patēriņam, gan ģenerācijai, jūlijā vidējā elektroenerģijas Latvijā cena palielinājās par 9,6%, bet, salīdzinot ar iepriekšējā gada jūliju, vērojams cenas samazinājums par 10%.

Ar AST sagatavoto Latvijas elektroenerģijas tirgus apskatu iespējams iepazīties AST mājas lapā http://www.ast.lv/lv/electricity-market-review