Saņemti četri piedāvājumi nacionālā interešu objekta – AST dispečeru vadības un datu centra izbūvei

Finanšu informācija

AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) saņēmis četrus finanšu piedāvājumus dispečeru vadības un datu centra "Jāņciems" izbūvei un ražošanas bāzes pārbūvei. Atbilstoši sarunu procedūras noteikumiem, tālāk tiks vērtēti pretendentu pieteikumi energosistēmas drošai vadībai kritiski svarīgajam projektam, kam 2022. gadā piešķirts nacionālo interešu objekta statuss un kas iekļauts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajā AST elektroenerģijas pārvades sistēmas desmitgades attīstības plānā.

Vairāk nekā 80 AST pastāvēšanas gadu laikā elektroenerģijas pārvades tīkls piedzīvojis būtiskas pārmaiņas – sistēmas vadība notiek, izmantojot operatīvo datu tīklu, televadību un dažādas informācijas sistēmas, kiberdrošībai un datu drošībai kļūstot par prioritārām pārvades sistēmas operatora darbības jomām. Īstenojot Baltijas valstīs vērienīgāko enerģētiskās neatkarības projektu – sinhronizēšanos ar kontinentālās Eiropas elektrotīkliem 2025. gada sākumā, tiks ieviesta spēja patstāvīgi veikt tīkla frekvences regulēšanu, kā arī citas funkcijas, kuru nodrošināšanai nepieciešams Eiropas prasībām atbilstošs dispečeru un datu centrs.

Projekta ietvaros Dārzciema ielā 86, Rīgā, tiks atjaunota un renovēta visa ražošanas bāze, kas šobrīd ietver ~ 40 ēkas, sākot no iekārtu regulēšanas telpām un inspicēšanas laboratorijas līdz transformatoru eļļas attīrīšanas saimniecības un speciālā transporta apkalpošanas telpām.

Objektā esošās ēkas pamatā ir celtas laika posmā no 1930-iem līdz 1960-iem gadiem, jaunākajām būvēm topot 1990-tajos gados. Ēku nolietojuma dēļ 50% no tām ir ekonomiski pamatotāk demontēt un būvēt no jauna, bet trešdaļai nepieciešams veikt nozīmīgu pārbūvi to tālākai ekspluatācijai. Jaunais projekts ļaus samazināt energoresursu patēriņu līdz pat 50%.

Sarunu procedūras otrajā kārtā piedalās tādi uzņēmumi kā SIA "Monum", SIA "NEWCOM Construction", SIA "VELVE" un Piegādātāju apvienība "Jāņciems", zemākajai piedāvājuma cenai sasniedzot 41,79 milj. EUR, bet augstākajai 48 milj. EUR. Šobrīd ir uzsākta piedāvājumu detalizēta izvērtēšana un precizēšana. Nozīmīgā projekta realizēšanai piesaistīts Eiropas savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums 38,1 milj. EUR apmērā, no kuriem 27 milj. paredzēti dispečeru vadības un datu centra izbūvei, ražošanas bāzes teritorijas un ēku kompleksa pārbūvei, savukārt 11,1 milj. EUR – informācijas sistēmu infrastruktūrai un tīklu vadības digitalizācijai, projekta īstenošanai faktiski neradot ietekmi uz elektroenerģijas pārvades tarifu.