Regulators atbalsta metodiku elektroenerģijas tirdzniecībai ar Krieviju

Tirgus

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) 2020. gada 29. oktobrī paudusi atbalstu elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) iesniegtajai Baltijas pārvades sistēmas operatoru – AST, ''Elering'' AS un ''Litgrid'' AB kopīgi izstrādātajai Pārvades jaudas aprēķināšanas un piešķiršanas metodikai ar Krieviju (Terms, Conditions and Methodology on Cross-Zonal Capacity Calculation, Provision and Allocation with Russia) (turpmāk - Metodika) neiebilstot pret Metodikas projektu tā pašreizējā redakcijā un aicinot ieviest Metodiku no brīža, kad darbu sāks Baltkrievijas atomelektrostacija.

Regulators ir izskatījis Metodiku un ir konstatējis, ka Metodikā ietvertie risinājumi jaudu aprēķinam ar Krieviju ir pamatoti un nodrošinās, ka netiks pārtraukta elektroenerģijas tirdzniecība ar Krieviju. Regulators norāda, ka Baltijas PSO, izstrādājot Metodiku, ir ievērojuši Baltijas jaudu aprēķināšanas reģiona jaudu aprēķina metodikā noteikto, ka jaudu aprēķināšana un sadale ar trešajām valstīm nevar ietekmēt (samazināt) jaudas Baltijas jaudu aprēķināšanas reģiona iekšējām robežām.

Metodika ietver Ministru kabineta 2020. gada 25. augusta sēdē nolemto un Ekonomikas ministrijas norādījumus atbilstoši 2020. gada 24. septembra Baltijas ministru padomes enerģētikas politikas vecāko amatpersonu sanāksmē panāktai vienošanās, kā arī, atbilst Elektroenerģijas tirgus likuma 13.1 panta prasībām. Metodikas galvenās izmaiņas pret šobrīd spēkā esošo Pārvades jaudas aprēķināšanas un piešķiršanas metodiku ar trešajām valstīm ir šādas:

  • Elektroenerģijas izcelsmes apliecinājuma pieprasījums;
  • Elektroenerģijas tirdzniecība notiks, izmantojot LRI un LRE tirdzniecības zonas;
  • Elektroenerģijas tirdzniecības jaudas mazinājums, jo ir aizliegums izmantot BY-LT starpvalstu savienojumu elektroenerģijas tirdzniecībai;
  • Elektroenerģijas piegādēs apjomi tiek modelēti uz un no Latvijas elektriskās sistēmas;
  • Igaunijas elektriskās sistēmas saldo optimizācija;
  • Maksimālā elektroenerģijas tirdzniecības jauda ir piesaistīta Igaunijas – Krievijas starpvalstu  šķērsgriezumam.

Dokumenti: Metodika elektroenerģijas tirdzniecībai ar Krieviju (angļu valodā).

Paziņojumi

Vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka ast.lv sākumlapā izvietotajā kartē redzamās elektroenerģijas fiziskās plūsmas ir tehniskās tranzīta plūsmas, kas energosistēmā ienāk pāri vienai robežai un pamet energosistēmu pāri citai robežai. Tehniskās tranzīta plūsmas nav rādītājs komerciālām piegādēm.

Baltijas valstu energosistēma joprojām ar desmit 330 kV elektropārvades līnijām ir savienota ar apvienoto Krievijas energosistēmu. Krievijas elektroenerģijas importa pārtraukšana neietekmē Baltijas energosistēmas paralēlo darbu ar Krievijas energosistēmu. Paralēlais darbs visu iesaistīto valstu energosistēmām nodrošina sistēmas darbībai nepieciešamās elektroenerģijas tehniskās tranzīta plūsmas un balansēšanu.