Publiskās konsultācijas par priekšlikumu izmaiņām Baltijas JAR metodoloģijām par tirgbalstītu starpsistēmu jaudas piešķiršanu balansēšanas jaudu apmaiņai un kopīgošanai

Tirgus

Baltijas Jaudas Aprēķināšanas Reģiona (JAR) pārvades sistēmas operatori uzsāk publiskās konsultācijas par priekšlikumu izmaiņām Baltijas JAR metodoloģijā par tirgbalstītu starpsistēmu jaudas piešķiršanu balansēšanas jaudu apmaiņai un kopīgošanai, kas izstrādāta saskaņā ar Eiropas Komisijas (EU) 2017/2195 2017. gada 23. novembra regulu, ar ko izveido elektroenerģijas balansēšanas vadlīnijas, 41. pantu. Šis priekšlikums aptver Baltijas kapacitātes aprēķina reģionu. Publiskās konsultācijas tiek uzsāktas 2022. gada 22. septembrī un noslēgsies 23. oktobrī.

Publisko konsultāciju materiāli un papildus informācija ir atrodama ENTSO-E interneta vietnē: https://consultations.entsoe.eu/markets/baltic-ccr-proposal-to-ebgl-article-41-methodology/