Publiskā konsultācijā par priekšlikumu Baltijas JAR metodikai, ar ko aprēķina starpzonu jaudu balansēšanas laikposmā balansēšanas enerģijas apmaiņai

Tirgus

Baltijas Jaudas Aprēķināšanas Reģiona (JAR) pārvades sistēmas operatori uzsāk publisko konsultāciju par priekšlikumu Baltijas JAR metodikai, ar ko aprēķina starpzonu jaudu balansēšanas laikposmā balansēšanas enerģijas apmaiņai, kas izstrādāta saskaņā ar Eiropas Komisijas (EU) 2017/2195 2017.gada 23.novembra regulu, ar ko izveido elektroenerģijas balansēšanas vadlīnijas, 37.panta 3. punktu. Šis priekšlikums aptver Baltijas jaudas aprēķināšanas reģionu. Publiskā konsultācija tiek uzsākta 2022. gada 30. septembrī un noslēgsies 1. novembrī.

Publiskās konsultācijas materiāli un papildus informācija ir atrodama ENTSO-E tīmekļa vietnē: https://consultations.entsoe.eu/markets/baltic-tsos-proposal-on-btcc-methodology/