Publiskās konsultācijas par elektroenerģijas sistēmas slodzes un frekvences kontroles rezervju piegādātāju tehniskās atbilstības izvērtēšanas nosacījumiem

Ziņas

Baltijas pārvades sistēmas operatori (PSO) AS “Augstsprieguma tīkls”, Elering AS, un LITGRID AB ir kopīgi sagatavojuši vienotus Baltijas elektroenerģijas sistēmas slodzes un frekvences kontroles (LFC) rezervju piegādātāju tehniskās atbilstības izvērtēšanas nosacījumus un nodod tos publiskajām konsultācijām.

Eiropas Komisijas regulas (ES) 2017/1485, ar ko izveido elektroenerģijas pārvades sistēmas darbības vadlīnijas 155(1) un 159(1) panti nosaka, ka katrs PSO izstrādā frekvences uzturēšanas rezervju (FCR) un frekvences atjaunošanas rezervju (FRR) kvalifikācijas procesus un padara publiski pieejamu informāciju par šo procesu. 2021. gada 21. janvārī AST mājas lapā tika publicēts atjaunināts Baltijas elektroenerģijas sistēmas slodzes un frekvences kontroles (LFC) koncepcijas apraksts, kas tostarp paredz veidot vienotus kvalifikācijas nosacījumus resursiem, kas tiks izmantoti Baltijas PSO frekvences uzturēšanas rezervju (FCR) un frekvences atjaunošanas rezervju (FRR) nodrošināšanai. Baltijas PSO plāno izveidot nacionālos LFC rezervju nodrošinātāju tehniskās atbilstības izvērtēšanas noteikumus atbilstoši vienotajiem Baltijas nosacījumiem, un uzsākt LFC rezervju nodrošināšanas resursu kvalifikāciju 2022.gadā.

Publiskās konsultācijas par vienotajiem Baltijas LFC rezervju piegādātāju tehniskās atbilstības izvērtēšanas nosacījumiem norisināsies no šī gada 15. novembra līdz 15. decembrim (ieskaitot), materiāli ir atrodami Baltijas PSO mājas lapās. Baltijas PSO kopīgi izskatīs publisko konsultāciju rezultātus un sagatavos vienoto Baltijas LFC rezervju piegādātāju tehniskās atbilstības izvērtēšanas nosacījumus, kas būs par pamatu katras Baltijas valsts nacionālajiem noteikumiem.

Publiskās konsultācijas par Baltijas balansēšanas tirgus noteikumiem darbam ar MARI platformu tika organizētas no 2020. gada 7. oktobra līdz 7. novembrim, materiāli ir atrodami Baltijas PSO mājas lapās.

Dokumenti (angļu valodā):