Publiskās konsultācijas par Baltijas balansēšanas kapacitātes tirgus priekšlikumu

Tirgus

2021. gada 21. janvārī AS "Augstsprieguma tīkls" kopā ar pārējiem Baltijas pārvades sistēmu operatoriem (PSO) publicēja Baltijas slodzes un frekvences kontroles bloka (LFC) koncepciju, kurā bija plānots izveidot Baltijas LFC bloku ar trim LFC zonām, kas pārstāvētu katru no trīs PSO un nodrošinātu sadarbību Baltijas LFC jaudas tirgū. Lai nodrošinātu vienotus balansēšanas tirgus noteikumus Baltijas balansa pakalpojuma sniedzējiem (BPS) Baltijas LFC blokā, Baltijas PSO sagatavojuši priekšlikumu Balansēšanas jaudas tirgus noteikumiem saskaņā ar Eiropas Komisijas 2017. gada 23. novembra Regulas (ES) 2017/2195 33. panta 1. punktu un 38. panta 1. punktu, ar ko nosaka elektroenerģijas balansēšanas vadlīnijas (turpmāk – Priekšlikums par balansēšanas jaudas tirgus noteikumiem).

Baltijas PSO vēlas saņemt tirgus dalībnieku un citu ieinteresēto pušu viedokli par balansēšanas jaudas tirgus noteikumiem. Sniegtās atsauksmes Baltijas PSO izvērtēs un atbildes uz jautājumiem un komentāriem sniegs kopā ar aktualizēto Baltijas balansēšanas jaudu tirgus piedāvājumu. Lūdzam ņemt vērā, ka publisko konsultāciju laikā saņemtie komentāri var tikt paturēti anonīmi, ja komentāru sniedzējs norāda, ka vēlas palikt anonīms.

Publiskās konsultācijas par Baltijas balansēšanas jaudas tirgus piedāvājumu norisināsies no šī gada 19. oktobra līdz šā gada 20. novembrim (ieskaitot). Materiāli atrodami Baltijas PSO mājaslapās. Baltijas PSO kopīgi izskatīs publisko konsultāciju rezultātus un sagatavos galīgo versiju Baltijas balansēšanas jaudas tirgus piedāvājumam.

Dokumenti (angļu valodā):