Publiskā konsultācija par caurlaides spējas noteikšanas metodiku elektroenerģijas tirdzniecībai ar Krieviju

Tirgus

Izpildot Ministru kabineta 2020. gada 25. augusta sēdē nolemto un 2020. gada 31. augusta Baltijas ministru padomes enerģētikas politikas vecāko amatpersonu sanāksmē panākto vienošanos, atbilstoši Ekonomikas ministrijas norādījumiem, kā arī, pamatojoties uz Elektroenerģijas tirgus likuma 13.1 pantu, 2020. gada 4. septembrī AS "Augstsprieguma tīkls" (turpmāk AST) iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai izskatīšanai Baltijas pārvades sistēmas operatoru – AST, ''Elering'' AS un ''Litgrid'' AB kopīgi izstrādāto Pārvades jaudas aprēķināšanas un piešķiršanas metodiku ar Krieviju (Terms, Conditions and Methodology on Cross-Zonal Capacity Calculation, Provision and Allocation with Russia) (turpmāk - Metodika).

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija pieņēma lēmumu par AST iesniegto Metodiku un lūdza Baltijas valstu PSO ne vēlāk kā līdz 2020. gada 9. oktobrim iesniegt Metodiku atkārtoti, ņemot vērā publiskās konsultācijas.

Aicinām ieinteresētās puses iepazīties un paust savu viedokli par izstrādāto metodiku līdz 2020. gada 2. oktobrim, sūtot Jūsu viedokli uz e-pasta adresi andris.eglitis@ast.lv.

Dokumenti:

Metodikas projekts

Metodikas projekts (angļu valodā), 25.09.2020. papildinātā versija.