Publicēti AST nerevidētie konsolidētie saīsinātie starpperioda pārskati par 2021. gada 9 mēnešiem

Finanšu informācija

Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) ir publicējis neauditētos starpperiodu finanšu pārskatus par periodu, kas beidzās 2021. gada 30. septembrī.

AST ieņēmumi 2021. gada  9 mēnešos bija 82 milj. EUR, bet peļņa – 64 milj. EUR, savukārt Augstsprieguma tīkls koncerna ieņēmumi bija 123 milj. EUR, bet  pelņa – 15 milj. EUR. AST augstā peļņas un ieņēmumu attiecība skaidrojama ar saņemtajām dividendēm no AS ''Conexus Baltic Grid'' 58 milj. apmērā.

Ar pārskatiem iespējams iepazīties AST mājas lapā https://www.ast.lv/lv/content/finansu-parskati sadaļā Starpperiodu finanšu pārskati.

Par AS "Augstsprieguma tīkls"
AST ir Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, kas nodrošina nepārtrauktu, drošu un ilgtspējīgi efektīvu elektroenerģijas pārvadi visā Latvijā. Tā vīzija ir kļūt par reģiona vadošo pārvades sistēmas operatoru, kas operatīvi un sekmīgi ievieš uz attīstību vērstas izmaiņas. AST pieder dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" 68,46% kapitāldaļu.