Projektā "Latvijas – Igaunijas 3. starpsavienojums" pabeigta līnijas izbūve no Igaunijas robežas līdz Sējas novadam

Attīstība

DJI_0968_mini.jpgAS "Augstsprieguma tīkls" (AST) attīstības projektā "Latvijas-Igaunijas 3. starpsavienojums" jaunās 330 kV elektropārvades līnijas būvniecība Rūjienas, Mazsalacas, Burtnieku, Alojas un Limbažu novados ir pabeigta, patlaban notiek pēdējie darbi, lai varētu sagatavot dokumentus šo līnijas posmu nodošanai ekspluatācijā.

"No kopumā 509 jaunizbūvējamiem balstiem patlaban izbūvēti 499 balstu pamati un pacelti 462 balsti. Esam gandarīti, ka kopumā šobrīd projekta būvniecībā ir novērsti visi šķēršļi un nekādas būtiskas atkāpes no saskaņotiem darbu izpildes grafikiem nav sagaidāmas. Nelielu aizkavēšanos, iespējams, var radīt ieviestie pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai, tomēr neraugoties uz to, līnijas izbūves darbi nepārprotami ir iegājuši nobeiguma fāzē", par projekta gaitu stāsta AST valdes loceklis Arnis Staltmanis.

Līdz septembra beigām tiks pabeigta vadu vilkšana no Saulkrastu apakšstacijas līdz Limbažu novada robežai, savukārt tālāk līnijas trasē virzienā uz Rīgu – Sējas, Inčukalna, Garkalnes, un Ropažu novados notiek balstu pamatu izbūve, balstu pacelšana un atsevišķās vietās ir uzsākta vadu vilkšana. Savukārt noslēdzošajā posmā - Stopiņu un Salaspils novados notiek pamatu izbūve un uzsākta balstu saskrūvēšana uz zemes.

Plānots, ka līnijas 110 kV vadu vilkšana tiks pabeigta septembra beigās, savukārt 330 kV līnijas izbūves būvdarbus un tās ieslēgšanu zem sprieguma plānots veikt līdz šī gada beigām. Projekta "Latvijas-Igaunijas 3. starpsavienojums" būvniecībā plānots ieguldīt 84 milj. EUR, no kuriem ap 62% ir Eiropas Savienības Infrastruktūras savienošanas finanšu instrumenta (CEF) līdzfinansējums.

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt 330 kV augstsprieguma elektropārvades līniju no Rīgas TEC-2 līdz Igaunijas robežai 176 kilometru garumā: jauna elektropārvades līnija aptuveni 28 kilometru garumā tiks būvēta no Igaunijas robežas līdz esošajam elektropārvades līnijas koridoram posmā Rūjiena-Aloja, tālāk to turpinot pa esošās 110 kV līnijas koridoru gar Aloju, Limbažiem un Skulti līdz Saulkrastiem. Savukārt tālāk līnija tiks izvietota blakus topošajam “Rail Baltica” dzelzceļam.

Projekta ietvaros paredzēts arī veikt apakšstacijas TEC-2 paplašināšanu, savukārt Igaunijas pārvades sistēmas operators “Elering” izbūvēs šīs līnijas daļu Igaunijas teritorijā līdz apakšstacijai Kilingi-Nōmme. Elektropārvades līnijas projektēšanas un izbūves darbus veic pilnsabiedrība "EE-LV Interconnection", ko veido Latvijas SIA "Elko", Polijas a/s "SELPOL" un Igaunijas a/s "LEONHARD WEISS ENERGY", savukārt darbus apakšstacijā TEC-2 veic "Empower AS filiāle Latvijā". Līnijas izbūve tikai aizsākta pērn un noslēgt projektu plānots 2021. gadā sākumā.

Ņemot vērā projekta nozīmīgumu, Ministru kabinets ir noteicis tam nacionālo interešu objekta statusu. Nacionālo interešu objekta statusa piešķiršana ir veids, kādā valsts realizē politisko izšķiršanos saistībā ar plānoto valsts attīstību enerģētikas jomā un uzņemto starptautisko saistību izpildi.lv_cef_cofinancing.png