Pieejams INTERRFACE vebināra "Vienota elastības platforma" ieraksts

Attīstība

Projekta INTERRFACE ietvaros 2022. gada 25. novembrī notika vebinārs par risinājumu "Vienota elastības platforma". Vebinārā tika sniegt ieskats IT platformas risinājumā un tā pielietošanas pieredzē no Latvijas, Igaunijas un Somijas. Vebināra programma, prezentācija un ieraksts pieejami zemāk.

Projekts "INTERRFACE" (pilnais nosaukums - Sistēma PSO-SSO-galalietotāja sasaistei ar mērķi veicināt inovatīvus tīkla pakalpojumus efektīvai energosistēmai) ir atbalsta programmas Apvārsnis 2020 projekts.

Projekta ietvaros tiek veidota vienota Eiropas mēroga IT arhitektūra, kas savienos dažādas elektroenerģijas tirgus platformas, nodrošinās pārvades sistēmas un sadales sistēmas operatoru koordinētu sistēmas palīgpakalpojumu izmantošanu un sniegs elektroenerģijas galalietotājiem iespēju iesaistīties elektroenerģijas tirgū.

Vienota elastības platforma ļaus elektroenerģijas sistēmas operatoriem novērtēt un koordinēti starp pārvades un sadales sistēmas līmeņiem pielietot pieejamos elastības resursus sistēmas palīgpakalpojumu ietvaros, kur elastības resursi ir elektroenerģijas slodzes, ģenerācijas avots vai uzkrājējs, kura patērēto un/vai saražoto elektroenerģijas apjomu var kontrolēti izmainīt. VEP risinājuma attīstībā iesaistīti elektroenerģijas sistēmas operatori, IT risinājumu izstrādātāji un universitātes no Latvijas, Igaunijas un Somijas.

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības
pētniecības un inovāciju programmas
Apvārsnis 2020 saskaņā ar granta līgumu Nr. 824330